No Title
cv: 1323 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sInformatiemanager, IT Manager, Projectmanager
Deurne
In overleg.
opdracht in: Informatietechnologie, Management en Consultancy

Mavo Deurne : Diploma in 1975
Havo Deurne : Diploma in 1977
HEAO (CE) Eindhoven : Diploma in 1980
AMBI-diploma : Diploma in 1988
APICS-certificaat : Diploma in 1991
Vakdiploma Beroepsgoederenvervoer binnen- en buitenland
Diverse informatica-cursussen (Tmap, Prince2)
Talen: Nederlands, Engels, Duits en in mindere mate Frans

Mijn naam is Henk Verhaegh en ben op zoek naar een nieuwe (interim) uitdaging. Ik ben werkzaam in de ICT-wereld als projectleider/business analist/informatie analist/interim manager in overwegend logistieke/ financi�le omgevingen.
Karakteristieke eigenschap: Man with a mission.
In staat om op basis van een duidelijk omschreven opdracht, een project zodanig in te richten en uit te voeren, dat dit doel ook daadwerkelijk bereikt wordt. Met name voor gevoelige veranderingsprocessen ben ik een ideale partner.
Ik heb de afgelopen 21 jaar, waarvan de laatste 10 als freelancer, een brede ervaring opgedaan op het gebied van met name logistieke en financi�le automatisering.
Deze brede ervaring zit zowel in de opleiding verweven als in de uitgevoerde projecten in zowel binnen- als buitenland. Relevante kennisgebieden: SCM, Mainframe, IDMS, COBOL, VMS, Windows, Oracle, Progress, Edifact, EDI, Prince2, TMap, SDM, Oracle, GUI, Logistiek, WMS, Transport, RF, Barcodes en Office (Access, Powerpoint, Project, Excel en Word).

Voor verdere informatie, zie www.ops.nl.

2007-heden: Business analist (DAF Trucks).

Diverse kleinere projecten gerealiseerd waaronder:

1. Uitbreiding MM-systeem met Mizushumashi-ondersteuning.
Systeem ondersteuning om Mizushumashi-processen op een flexibele en betrouwbare manier te kunnen ondersteunen (gereed: november 2008)

2. Implementatie nieuw systeem om externe (uitbestede) logistieke processen te kunnen aansturen en te beheren (gereed: april 2008).

3. Verbeteren van het complete MM-systeem om verdere produktie verhogingen mogelijk te maken (overgang van dag gestuurde processen naar minuut gestuurde processen). (Gereed: januari 2008)

4. Het vervangen van een week-georienteerd fabricage systeem naar een online aansturing van diverse fabricage processen (job shop, flow etc.). (gereed: maart 2007).

5. Integratie JIT-orderen Engelse vestiging.
Functionaliteit van het huidige logistieke systeem zodanig uitbreiden dat ook vanuit de Engelse vestiging in Leyland �just in time� (and in sequence) georderd kan worden (gereed: oktober 2007).

2007-heden : Business analist (Geldrop).
Als consultant/analist werkzaam bij een groot transportbedrijf. Werkzaamheden betreffen het implementeren van een TMS-systeem, het daaraan gekoppelde WMS-systeem en uitbreiding naar EDI en internet.

2005-2006 : Business analist/Projectmanager (Paccar, Engeland).
Bijna een jaar in Leyland (Engeland) werkzaam geweest en heb daar de complete inbound en outbound warehouse processen beschreven en geoptimaliseerd inclusief workload aansturing.
Heb daar een WMS-systeem (Exceed) inclusief maatwerk en RF-functionaliteit getest en ge�mplementeerd.

2004-2005 : Informatie analist/Projectmanager.
Als informatie analist verschillende kleinere projecten gedaan, meestal in de logistieke/financi�le sfeer. Betrokken platform: overwegend Mainframe/Idms/Cobol.
Uitgevoerde activiteiten:

� Ontwerp van nieuwe (sub)systemen;
� Testen en implementeren van (sub)systemen;
� Implementeren van pakket software (TMS-systemen);
� Etc.

2002-2003 : Projectmanager/Informatie analist (Eindhoven).
Vanaf mei als Projectmanager/Business analist compleet project uitgevoerd waarbij de huidige WMS-systemen m.b.t. het onderdelen magazijn voor after sales (zowel inbound als outbound) geupgrade werden naar de nieuwste technologie�n:
Enkele kenmerken van dit project:

- Projectgrootte +/- 20 specialisten;
- Gebruikersgroep +/- 100 medewerkers;
- Ongeveer 3000 ontvangstregels en 70.000 pickregels per week;
- 'papieren' pick/pack proces vervangen door RF-picking;
- Manuele data entry vervangen door (RF)barcode scanning en het electronisch inlezen van ontvangstgegevens (EDI/DESADV-message);

Complete inbound en outbound stroom is hierbij geoptimaliseerd waarbij een effici�nte workload aansturing en verdeling is ge�mplementeerd.


1999-2002 :
In april gestart met eigen onderneming OPS Solutions bv.
Binnen de eigen onderneming een applicatie (broker) ontwikkeld waarmee met name kleinere bedrijven EDI-berichten kunnen uitwisselen op basis van nieuwe technieken zoals SOAP, XML, XSL etc. Software platform: Windows, Access, Visual Basic, Delphi.

Daarnaast als informatie analist werkzaam geweest bij ondermeer DAF TRUCKS. Heb daar diverse projecten afgerond waaronder het project 'Capacity Expansion', waarin een besturingsconcept is uitgewerkt en ge�mplementeerd om een deel van de assemblage van Eindhoven en Westerlo te verplaatsen naar Engeland (Leyland).
Het laatste project betreft het project 'Line Feeding' waarin functionaliteit is gerealiseerd om materiaalstromen zowel intern als extern (middels EDI-berichten naar leveranciers) direct naar de verbruiksplaats te krijgen. Dit gebeurt zowel op basis van het 'two bin' principe als het exact bestellen 'in sequence' van het productieproces. Platform: Mainframe, Cobol, IDMS.

1994-1998
Als gevolg van faillissement K2*Groep overgestapt naar Sys Aid (nu CSC). Gekozen voor Sys Aid omdat dit bedrijf met name in de logistieke sfeer werkzaam was. Heb daar ondermeer aan de volgende projecten gewerkt:

1994.
Als informatie analist een EDI-project gedaan bij DAF Trucks.
Platform: Mainframe/Idms/Cobol.

1995-1997.
Als projectmanager gedetacheerd bij Frans Maas. Heb daar diverse depots in Belgi�, Duitsland en Frankrijk begeleid bij het installeren en implementeren van een geheel nieuw logistiek software pakket (Progress/Unix). In deze periode veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen van een client/server applicatie met een GUI interface.

1998
Opnieuw gedetacheerd bij DAF Trucks als informatie analist/projectmanager waarbij ik diverse projecten heb uitgevoerd die betrekking hadden op de gehele materiaalstroom vanaf leverancier tot verbruiksplaats. Dit betrof ondermeer het electronisch bestellen bij leveranciers door gebruik te maken van Edifactberichten (DELFOR, DELJIT etc.). Platform: Mainframe/Idms/Cobol.

1991-1994
Overgestapt naar K2*Groep. K2*Groep was een bedrijf (160 werknemers) dat een breed assortiment aan produkten en diensten leverde zoals hardware, softwareprodukten voor financi�le en logistieke toepassingen (ORACLE/4GL), netwerken, systeembeheer enz.
Heb als projectmanager diverse implementatietrajecten geleid van middelgrote tot grote ondernemingen zowel in binnen- als buitenland. Ik was verantwoordelijk voor projecten die qua grootte uiteenliepen van 150.000 euro (6 gebruikers) tot 2.000.000 euro (150 gebruikers). Het waren over het algemeen projecten waarin totaaloplossingen ge�mplementeerd werden. Hierbij heb ik te maken gehad met een breed scala aan bedrijven die, om resultaat te boeken, ieder een eigen aanpak vergde. Als projectmanager heb ik geleerd om bedrijven, en vooral hun organisaties, snel en op de juiste wijze te beoordelen om mijn projecten daar optimaal op te kunnen afstemmen. Enkele bekende bedrijven: KNMI, Roteb, Burger, Ballast etc. Het uitvoeren van deze projecten heeft mij de overtuiging gegeven in voldoende mate te beschikken over essenti�le capaciteiten zoals bijvoorbeeld conflict afhandeling, stressbestendigheid, improvisatie en communicatieve vaardigheden.

1986-1990
In deze periode in dienst geweest bij L+T in Eindhoven. Ruim 3 jaar gedetacheerd geweest bij DAF Eindhoven waar ik op verschillende plaatsen heb gewerkt. Ben daar begonnen als programmeur/ontwerper op een verkoop prognose systeem en heb daarna als functioneel ontwerper ondermeer systemen in Eindhoven en Leyland ge�nstalleerd om te komen tot een eenduidige, ge�ntegreerde managementrapportage. Verder nog tweemaal gedetacheerd geweest bij Philips. Laatste jaar intern werkzaam geweest als projectleider/functioneel ontwerper op het omvangrijke GBA-project. Dit betreft een overheidsapplicatie waarin het electronische berichtenverkeer tussen gemeentes wordt verzorgd.

1983-1985
Een bewuste keuze voor de automatiseringswereld gemaakt. Mijn verwachting was destijds dat mijn opleiding (HEAO-CE), aangevuld met een automatiseringsopleiding (AMBI), een ideale basis is voor de toekomst. Naarmate de technologische beperkingen van hard- en software afnemen, en de automatiseringsmarkt meer en meer verzadigt, zal het denken vanuit de gebruiker steeds belangrijker worden. Dit is een van mijn sterke eigenschappen. In deze periode bij Gamma Holding in Helmond in dienst geweest als COBOL-programmeur en heb daar diverse opleidingen bij Volmac gevolgd. Werkzaam geweest op een IBM-mainframe en een HP3000.

1980-1982
Direct na afronding HEAO begonnen bij int. transportbedrijf Jan Verhaegh bv. Werkzaam geweest als planner en verantwoordelijk voor de administratie. In deze periode tevens vakdiploma�s beroepsgoederenvervoer binnenland en buitenland gehaald.