No Title
cv: 1560 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sAdministrateur, Beleidsadviseur
Heemstede
In overleg
opdracht in: Zakelijke dienstverlening, Management en Consultancy

Basisopleiding
01-09-1985 t/m 31-08-1989 MAVO
01-09-1989 t/m 31-08-1993 MEAO Logistiek
01-09-1993 t/m 31-08-1994 HEAO Distributie
01-09-1994 t/m 31-08-1999 HEAO Bestuurskunde


01-08-1998 t/m 01-04-1999 begeleider kwaliteitsprojecten

Als U een echte praktische probleemoplosser zoekt waarbij een generaliserende
kijk op de problemen niet uit de weg wordt gegaan maar vooral het in de
materie duiken een vereiste is ben ik de juiste man. Hierbij natuurlijk
rekening houdend met een sterk gevoel voor verhoudingen en sentimenten die
kunnen leven maakt van mij een resultaatgericht werker. Kijkt U ook even op
mijn website : www.geocities.com/ecoscential/detachering


periode:01-11-2001 t/m 01-01-2002
functie:Interim Controller
bedrijf:Ecoscential
omschrijving:Voortzetting Interim Controller wereldwijde leverancier
van grondstoffen voor de metaalindustrie op zelfstandige basis.

periode:23-01-2001 t/m 31-10-2001
functie:Interim Controller
bedrijf:KPMG Management Services
omschrijving:Interim Controller accounting department wereldwijde leverancier
van grondstoffen voor de metaalindustrie. Werkzaamheden bestonden uit
aansturing crediteurenadministratie, aanspreekpunt voor outsourced boekhouding
ander contingent. Reconciliatie bankrekeningen. Rapportages aan De
Nederlandsche Bank etc.


periode:01-08-2000 t/m 22-01-2001
functie:administrateur
bedrijf:KPMG Management Services
omschrijving:Medewerker afdeling reconciliatie financiŽle posten op
aandelenadministratie
van bancaire instelling. Matching van financiŽle mutaties op Nostro- en
Lororekeningen. Implementatie van een volgsysteem in een Acces database om
non-matchables toe te wijzen aan de betrokken afdelingen en ontwerp en
uitvoering voortgangs
bewaking van het analyseren en matching. Analyse gedateerde pending
instructies en uitvoeren van reclames en financiŽle boekingen.
Uitvoeren van positionele correcties op interne en uitstaande posities bij
depotbanken en opstellen oplossingsvoorstellen voor financiŽle en positionele
fondsverschillen.


periode:01-02-2000 t/m 31-07-2000
functie:Administrateur
bedrijf:KPMG Management Services
omschrijving:Administreren regeling Vrijwillige Vervroegde uittreding bij een
pensioenverzekeraar
Opstelling van de jaarlijkse eindafrekeningen voor vutcontracten. Uitvoeren
van prognose berekeningen ter berekening jaarlijkse dotatiepercentage en
vaststelling definitieve dotatie. Fakturering van de jaarlijkse
administratiekosten. Bewaking uitputting VUT depot door analyse lopende
vut-uitkeringen en Ėingangen.


periode:01-03-1999 t/m 31-01-2000
functie:administrateur
bedrijf:KPMG Managment Services
omschrijving:Verantwoordelijk voor de gedeeltelijke uitvoering van de backoffice
processen
van een aantal huisfondsen bancaire instelling zoals de dagelijkse
administratie, analyse positionele en financiŽle positiemutaties tussen
fondsadministratie en depotbanken. Voortgangsbewaking i.s.m. Portfoliomanager
van de trade verwerking. Dagelijkse berekening van de nettowaarde en afgifte
van de openingsquote voor de beurs. Voorbereiden en opstellen Nederlandse Bank
Staten en fiscale aangiften. Opstellen maandultimo's, halfjaar- en
jaarafsluitingen. Projectmedewerker EURO conversieteam. Opzetten
administratieve routing van benodigde stukken bij overgang beheer fonds.


periode:01-01-1999 t/m 28-02-1999
functie:Projectleider
bedrijf:KPMG Management Services
omschrijving:Gedurende implementatieperiode van een nieuw reserveringssysteem
voor
vluchtboekingen ontwerpen, implementeren en uitvoeren van schaduwsysteem in
Excel om gedurende implementatieperiode reserveringen, crediteurenbeheer en
ticketbestellingen en leveringen te kunnen continueren.


periode:01-09-1998 t/m 31-12-1998
functie:Consultant administratieve organisatie
bedrijf:KPMG Management Services
omschrijving:Procesbeschrijvingen van de administratieve organisatie van de
Ministerie afdeling Interne bedrijfsvoering teneinde het implementeren van een
Handboek AO en advisering verbeterpunten in deze processen.


periode:01-08-1997 t/m 31-08-1998
functie:Beleidsmedewerker
bedrijf:Politiekorps
omschrijving:Verbetering van beleidscyclus ter aansturing jaarlijks aktiviteitenplan en
in
aansluiting hierop ontwikkeling van een Planning & Control cyclus.
CoŲrdinatie Project Flexibel werken. Ontwikkeling en instructie kwaliteitsplan
voor en door medewerkers. Quick scan doorlichting bedrijfsvoering.
Ontwikkeling en uitvoering Managementsrapportages.


periode:01-08-1996 t/m 31-03-1997
functie:Projectleider
bedrijf:Intermediair voor cursussen
omschrijving:advisering opleidingsbehoefte personeel Rijksministerie. Samenstelling
en
organisatie departementaal opleidingsaanbod. Implementatie intranetsite t.b.v.
logistieke afhandeling externe opleidingen Ministerie.

periode:01-03-1996 t/m 31-07-1996
functie:Projectadviseur
bedrijf:Ministerie Rijksoverheid
omschrijving:advisering en voortgangscontrole migratie systematiek invoering SAP
Business
Modules in een telematica organisatie.

periode:01-09-1995 t/m 28-02-1996
functie:Projectmedewerker
bedrijf:gemeentelijke overheid
omschrijving:Projectmedewerker projectgroep overheid uitvoering decentralisatie
onderwijshuisvesting van rijkssturing naar gemeentelijke sturing.

periode:01-06-1992 t/m 31-05-1993
functie:adviseur financieringsprodukten
bedrijf:Assurantiekantoor
omschrijving:Verkoop en aquisitie financieringsprodukten en financiele planning
vermogen
particulieren.

periode:01-07-1991 t/m 31-12-1991
functie:medewerker afdeling verkoop en acquisitie
bedrijf:Logistieke organisatie
omschrijving:Projectmedewerker uitvoering communicatieplan fusie van logistieke
organisaties met drie continenten als werkgebied.

periode:01-01-1990 t/m 31-06-1990
functie:medewerker afdeling planning en orderafhandeling
bedrijf:Logistieke organisatie en Warehouser
omschrijving:Uitvoering intern onderzoek naar naleving rijtijdenwetgeving met
inachtneming
efficiency routing. Optimalisering bestaand voorraadsysteem warehousing
afdeling confectievoorraad klant.