No Title
cv: 1971 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sVerandermanager, Trainer Sociale vaardigheden, Coach, Adviseur competentiemanagement
Delft
In overleg
opdracht in: Management en Consultancy, Personeel en Organisatie


Als coach/begeleider van individuele medewerkers, teams en afdelingen van
organisaties in (geestelijke) gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening,
non-profit organisaties en in het onderwijs werk ik aan zichtbaar en
bespreekbaar maken van 'ingesleten patronen', vanzelfsprekendheden in denken
en doen die plezierig en effectief werken en leven belemmeren. Ik help
onderzoeken en oefenen van gedrag dat aansluit bij persoonlijke kracht en
organisatiedoelen. Ik stimuleer blijvende gedragsverandering, verankerd in de
persoon en met commitment aan de organisatie.


periode:01-09-2001 t/m heden
functie:trainer, teambegeleider, supervisor
bedrijf:diverse
omschrijving:Als freelancer en uitzendkracht:
1. Groepstraining bij bureau voor loopbaanbegeleiding
2. Teambuilding bij begeleiders van verstandelijk gehandicapten
3. Supervisie, stagebegeleiding aan HBO-studenten SPH/Pedagogiek


periode:01-01-2000 t/m 31-08-2001
functie:beleidsmedewerker &kwaliteitscoordinator
bedrijf:Vidomes regionale woningstichting
omschrijving:Ontwikkelen en implementeren van kwaliteit van dienstverlening
Coachen van medewerkers
Ontwikkelen van strategisch beleid
Voorlichting en informatie

periode:01-01-1987 t/m 31-12-1999
functie:manager beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg
bedrijf:Stg. patrimoniums woningbouw Delft
omschrijving:Ontwikkelen en inplementeren van kwaliteitsbeleid
Coachen van medewerkers in projecten
Adviseren op strategisch beleidsniveau
Lid van directieteam

periode:01-12-1978 t/m 01-12-1986
functie:maatschappelijk werker
bedrijf:Stg. alg. maatschappelijk werk Den Haag
omschrijving:Individuele hulpverlening (schuld-, woon-, opvoedings- en
relatieproblemen),
voornamelijk allochtone clienten