No Title
cv: 2565 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sOntwikkelaar / Technisch projectleider
Breda
01-sep-2011
Opdracht

2001, Cursus Programming SQL Server 2000, Opendata
1996 - 1999, HTS, Hogeschool Brabant, Breda (diploma), Studierichting: Hogere Informatica
1992 - 1996, MTS, Zeeland College, Vlissingen (diploma), Studierichting: Technische Informatica
1988 - 1992, LBO, De Rietvliet, Hulst (diploma), Studierichting: Elektrotechniek


Ontwikkelomgevingen
- Dbase III en IV
- Clipper 5
- MS Visual Foxpro 3, 5, 6, 7 & 8
- MS Foxpro for DOS (2.5)
- Foxbase
- SQL-Server 6.5 / 7 / 2000 (DBO & DBA)
- (D)HTML
- Pascal
- Basic
- VBA (m.n. met MS Word)
- DDE (met WP)
- Object Oriented Programming

Databases
- ODBC
- MySQL
- Acces
- Foxpro tables
- Foxpro databasecontainers
- SQL-Server 6.5 / 7 / 2000 (DBO & DBA)

Hardware
- Aansturen/uitlezen van diverse seriële apparatuur vanuit Windows applicaties zoals o.a.
• seriële keyboards
• displays
• (tekst en barcode) printers
• kaartlezers,
• stoplichten
• slagbomen
• etc.
- Assembleren van computersystemen

Ontwikkel en projectmanagement methoden
- Prince2
- ITIL
- RAD
- SDM

Operating systemen
- MS-DOS 5 tot 6.2
- Windows 3.11/95/98/NT/2000

Overige
- Visual SourceSafe 5
- Erwin
- Powerdesigner
- Visio
- Koppeling met diverse systemen
• live koppelingen (via ODBC, via linked server)
• DTS
• CSV varianten (tekstbestanden)
- Beveiliging (encryptie en applicatierollen)


November 2002 – heden, Laboratorium
Visual Foxpro 7.0 / 8.0; MySQL; Encryptie; Barcodetechnieken

Deze klant heeft diverse grote onderzoeken lopen, waarvoor grote hoeveelheden medische documenten naar onderzoekscentra moeten. Hiervoor is een onderzoeksysteem uitgedacht, ontworpen en gemaakt waarin diverse onderzoeksgegevens worden vastgelegd. Indien een dergelijke studie door de studiecoördinator is afgerond ,word de data naar een drukkerij gezonden. Dit gebeurt over internet via MySQL databases.

Bij de drukkerij worden de formulieren afgedrukt en wordt ieder gedrukt studieformulier van een unieke barcode voorzien. Nadat deze barcodes aan de formulieren zijn gekoppeld, worden de barcodes over internet teruggezonden om later de ingevulde formulieren binnen het bronsysteem te kunnen herkennen.

Binnen deze opdracht is precisie en beveiliging van enorm belang. Daarom word data met encryptietechnieken verzonden.


maart 2002 – juli 2004, Bouwfonds Property Finance
Visual Foxpro 7/8, SQL-server 2000; Visual SourceSafe 5.0; Powerdesigner; Prince2

De succesvolle applicatie van Fondsenbeheer (SF2000) is verkocht aan een Bouwfonds dochter Property Finance. Hier hebben we de basis van het systeem uitgekleed en opnieuw opgebouwd. Daar waar Fondsenbeheer meer gericht was op het subsidiebeheer, was Property Finance meer gericht op vastgoedbeheer. Eveneens werden ook een debiteuren- en crediteurenmodule gerealiseerd. Dit systeem is gerealiseerd voor 4 businessunits, ieder met hun eigen specialiteiten.

Mijn rol lag m.n. in het aansturen van het technische team van ongeveer 10 personen. Belangrijkste taken daarin:
• Functionele vragen op hoofdlijnen omzetten naar een technische oplossing;
• Samen met de projectleider de korte en lange termijnplanning opstellen;
• Werkverdeling van de technische mensen;
• Oprichten van de beheersorganisatie;
• Communicatie met het testteam;
• Communicatie met het ontwerpteam;
• Verantwoording aan de projectleider afleggen;
• Geven van presentaties aan afgevaardigden van de organisatie.

Naast deze aansturende onderdelen heb ik ook een aantal onderdelen gerealiseerd. Hieronder vielen zaken als autorisaties en enkele functionele modulen.


november 2000 – juli 2002, Bouwfonds Fondsenbeheer
Visual Foxpro 5.0, SQL-server 7.0; Visual SourceSafe 5.0; Erwin; Prince2

Nieuwbouw en onderhoud op een applicatie (SF2000) voor het beheren van financieringen en subsidies. Met deze applicatie werden de subsidies vanuit de overheid beheerd. Via deze subsidieregelingen kan Fondsenbeheer goedkope financieringen verstrekken.

De applicatie ondersteunt de organisatie o.a. in het offertetraject, aktetraject, declaratieadministratie, objectenbeheer, subsidieregelingtraject en facturatie. Naast het bouwen in bovenstaande modulen, waarin zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van triggers en stored procedures, was ik o.a. verantwoordelijk voor de autorisatiemodule. Deze autorisatiemodule zorgde voor afscherming aan zowel de client zijde, als via applicatierollen op de database.

Daarnaast heb ik gewerkt aan de applicatie FISBO waarin op basis van de resultaten prognoses werden gemaakt voor de inkoop van externe gelden.

Voor het eurotraject bij Fondsenbeheer heb ik deelgenomen aan een traject waarin aanpassingen in diverse applicaties noodzakelijk waren. Daarbij was echter de conversie het grootste onderdeel. Hierbij werkten we met hashtotalen en controlescripts om te controleren of de juiste conversies hadden plaatsgevonden en of eventuele correctieboekingen juist aangemaakt waren.

Naast het ontwikkelen ben ik een behoorlijke tijd verantwoordelijk geweest voor de DBA activiteiten van Fondsenbeheer. Dit varieerde van het maken van backups en het beheren van autorisaties tot het controleren en draaien van migratiescripts.


oktober 2000 – november 2000, Rendac Son
Visual Foxpro 6, IP-communicatie; PLC; hardware overige

Rendac Son is een destructie bedrijf. Hier worden karkassen van beesten en slachtafval verwerkt tot diverse producten (zoals veevoedercomponenten). Het ging hierbij om het monitoren van productstromen. Enerzijds werden de karkassen of het slachtafval gewogen, anderzijds gebeurde dat ook met de eindproducten. De basis van dit systeem was dan ook het geautomatiseerde weegproces. Omdat het toegangsysteem aan dit weegsysteem gekoppeld werden, hoeft de chauffeur bij de entreezuil weinig informatie te geven. Daar het een vrij groot terrein betrof, werden veel herkenningslussen in de weg aangebracht om meerdere vrachtwagens goed over het terrein te sturen.
Met Foxpro werd de basis van het systeem aangestuurd. Zo werd het gewicht van de weegbrug bepaald (serieel), werden displays en zuilen aangestuurd (Seriële IP poorten), werd met een PIC poort gecommuniceerd (voor aansturen lichten en slagbomen) en werd een PLC uitgelezen en aangestuurd (voor het vrijgeven van tankinstallaties en het uitlezen van de getankte liters).

juni 2000 – augustus 2000, Bralock Automatisering
Bedrijfsplan; Visual Foxpro 6 (volledig in code)

Samen met Chris Lock Bralock Automatisering opgericht (nu DataLeaf ICT).

Daarnaast een Base-laag (Framework) ontwikkeld met standaard functies, procedures en classes voor diverse applicaties. Tevens een registratiesysteem voor kwekers en een relatiebeheersysteem ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt is van boven genoemde base-laag.


februari 1999 – mei 2000, Industriële automatisering
Systeemontwerp; Visual Foxpro 5 / 6; Foxpro for DOS; foxbase; Seriële communicatie; PLC communicatie; SQL-server 6.5; DDE met WP51 en WP60; koppeling met diverse boukhoudsystemen (o.a. King en Exact).

Onderhouden van een standaard weegprogramma (WPS & WPS32). Hierbij werd in zowel de DOS versie van het programma als in de Windows variant maatwerk geleverd. WPS32 is een weegapplicatie voor het wegen van vrachtwagens en controleren van de productflow. Dit was mede gericht op het aansturen en uitlezen van seriële hardware zoals seriële keyboards, displays, printers, slagbomen, stoplichten, weegmodulen etc.

Naast de standaardsoftware was ik eveneens verantwoordelijk voor een intern relatiesyteem. Dit systeem is opgezet in Foxpro 5 en had een relatie-, contactpersonen-, adressering-, agendering, correspondentie- en facturatie- module.

januari 1995 – juni 1995, Controlec Engineering (stage)
AutoCAD; Foxpro 2.5

Systeembeheer. Oplossen van diverse problemen op het gebied van Automatisering. Daarnaast het maken van diverse tekeningen in AutoCAD.

Binnen Controlec had iedere medewerker een urenstaat. De administratie daarvan was enorm. Extra opdracht was daarom de urenadministratie te automatiseren met Foxpro 2.5.


augustus 1993 – januari 1994, Wabeko data (stage)
dBaseIII; dBaseIV; BBS

Wabeko was in Zeeland de grootste leverancier van computerhardware. Daar was mijn taak het helpen met de assemblage van computerapparatuur, het repareren van printers en het bemannen van de helpdesk. Daarnaast werden diverse interne applicaties onderhouden en enkele nieuwe ontwikkeld. Zo heb ik onderhoud gepleegd aan een helpdesk programma. Een kassaprogramma voor in de winkel was een nieuwbouw opdracht. Beide onderdelen zijn ontwikkeld in dBase.

Samen met enkele medewerkers van Wabeko heb ik destijds een shopping BBS opgericht m.b.v. q&a (BBS taal)