No Title
cv: 2665 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sCommercieel projectmanager
Brunssum
01-jun-2012
Baan / Opdracht

1990-1991- Propedeuse
HBO Opleiding Tolk - Vertaler
Studie Arabisch - Engels.
(inclusief Economie)
Diploma: nee

1985-1990
MEAO St. Servaascollege
Commercieel economische richting.
Diploma: ja

1981-1985
Mavo St. Petrus te Gulpen
D - richting.


OVERIGE OPLEIDINGEN / CURSUSSEN

- 1992 - seminar/cursus verkooptechnieken Interselling
- 1994 - in company training communicatieve vaardigheden en relatiebeheer
- 1995 - Assurantiebemiddeling B-Particulieren en B-MKB (geen diploma)
- 1997 - Training communicatieve vaardigheden
- 1997 - MS Windows
- 1998 - MS Excel (basis)
- 1999 - MS Word (basis en gevorderden)
- 2000 - MS Projects
- 2000 - Networking Essentials
- 2000 - ITIL foundation
- 2000 - Prince-2 projectmanagement-methodieken
- 2001 - Citrix MetaFrame 1.8 Administrator
- 2001 - MS Projects 2000
- 2001 - Training communicatieve vaardigheden (2001)
- 2001 - Training onderhandelen en conflicthantering (2001)
- 2001 - Powerpoint
- 2002 - Zelfstudie projectmanagement (Open Universiteit)
- 2003 - Zelfstudie personeelsmanagement (Open Universiteit)
- 2003 - Salestraining Alten


04/2002 - 11/2003
Orion Engineering B.V.
Functie: commercieel projectmanager (vestigingsmanager)

Dit bureau is gespecialiseerd in de bemiddeling tussen hoger opgeleid technisch personeel en het bedrijfsleven voor wat betreft de behoefte aan technische ondersteuning en capaciteit. Een en ander geschiedt op basis van detacheren, werving en selectie en uitzenden.
Zowel commercieel, operationeel en financieel verantwoordelijk voor de vestiging. Actief in acquisitie, aansturen coachen medewerkers, account management, bepalen beleid en de follow up hiervan, voorbereidende administratie, sollicitatie/intakegesprekken, functioneringsgesprekken, tariefonderhandelingen, contractbesprekingen, budgetteren, schrijven van het jaarlijks beleidsplan.


11/1999 - 03/2002
Computer Services Solutions

Functie: Commercieel Projectleider

Per 1 november 1999 ben ik als projectleider bij CSS System Integration in dienst getreden.
Mede dankzij mijn opgedane ervaring bij de Keizersgracht Juristen ben ik meteen gestart met het leiden van projecten. Hierbij moet gedacht worden aan het leiden van multidisciplinaire projecten (binnen tijd, binnen budget) betreffende o.a. de implementaties van complete netwerken (Novell, Microsoft, Citrix, etc..), grote roll outs van werkplekken. Niet alleen het leiden van projecten en het sturen en coachen van projectleden maar ook de verkoop van projecten en het genereren van meerwerk vielen binnen mijn takenpakket. Ik heb veel aan zelfstudie gedaan, nam (en neem) zelf het initiatief. Kortom, alles wat bijdroeg tot het perfectioneren van mijn functioneren werd gebruikt. Mijn manier van werken kan ik omschrijven als gedreven, pro-actief, accuraat, consequent en vooral enthousiast.


09/1994 - 10/1999
De Keizersgracht Juristen B.V.
Functie: Accountmanager / Marketingmedewerker/ Projectleider/ Projectmanager

1994-1999
In 1994 gestart als accountmanager juridische abonnementen. Mijn taak was het verkopen van juridische dienstverlening op abonnementenbasis aan bedrijven (zowel MKB als multinationals). Mijn afspraken werden door telemarketeers gemaakt. Het managen en coachen van deze mensen behoorde tot mijn takenpakket. Hoe beter zij functioneerden hoe beter ik mijn werk kon doen.
Binnen de organisatie heb ik als project een nieuwe aanpak gelanceerd. Onder mijn klanten heb ik tussenpersonen aangesteld die op provisiebasis omzet voor het bedrijf hebben gegenereerd. Hoe meer tussenpersonen hoe meer omzet was de gedachte en deze is zeer succesvol gebleken. Projectmatige aanpak van dit traject was daarbij essentieel. Het coachen en motiveren van deze tussenpersonen was cruciaal voor het algemeen belang betreffende de opgelegde omzetverplichting. Uiteraard was ook de administratieve afhandeling en de opvolging binnen "Keizersgracht Juristen" hierbij van belang. Ook dit heb ik volledig begeleid en gecontroleerd.


1995-1999
Mijn takenpakket werd op een gegeven moment uitgebreid met de verantwoording voor het relatiebeheer en public relations voor De Keizersgracht, verkoop van alle voor klanten relevante verzekeringen (in eerste instantie bedrijfsverzekeringen, naderhand ook particuliere) Concreet hield e.e.a. in dat ik de verantwoording droeg voor de omzet van juridische abonnementen en verzekeringen, de profilering van het bedrijf en alle marketingaspecten waar het bedrijf mee te maken kreeg of die zelf geÔnitieerd moesten worden. In deze periode heb ik meerdere projecten, ten behoeve van de uitvoer van mijn diverse taken, uitgevoerd. Zo heb ik bijvoorbeeld een project geÔnitieerd om onder reeds bestaande klanten op een zo snel en efficiŽnt mogelijke manier een insurance-survey en een juridische 'quick scan' uit te voeren. Ook het registreren en administreren van alle bestaande en nieuwe klanten in een geheel nieuwe klantendatabase heb ik als project geÔnitieerd. Ook hierdoor werd veel nieuwe omzet gegenereerd.


1997-1999
Parallel aan bovenvermelde werkzaamheden werd mijn takenpakket uitgebreid met marketingwerkzaamheden v.w.b. een juiste profilering van De Keizersgracht Juristen BV op de markt. Hierbij kan gedacht worden aan de profilering van het bedrijf op beurzen, het maken/ontwerpen van advertenties. Daarnaast schreef ik in het maandblad de 'Rechtgazet', naast andere collegae, columns.
In het kader van bovengenoemde taken heb ik diverse projecten geÔnitieerd en geleid betreffende het ten uitvoer brengen van marketingstrategieŽn, organisatie van aanwezigheid op beurzen, organisatie van seminars waar Keizersgracht Juristen lezingen hielden, opmaak en invulling van het periodiek 'de Rechtgazet', geplande interviews met diverse media, ontwikkeling van de webpagina en het leveren van input voor de vormgeving van advertenties en artikelen in kranten en branchegerichte periodieken.04/1993 - 08/1994
It's Electric B.V.
Functie: Commercieel medewerker / afdelingsmanager

Verkoper van consumentenelectronica (Hi-Fi apparatuur). Volledig verantwoordelijk voor eigen afdeling voor wat betreft de implementatie en bewaking / handhaving van de bedrijfsformule, initiŽren van acties, ondersteuning inkoop.
Het aannemen en inwerken van nieuwe medewerkers heeft onderdeel uitgemaakt van mijn takenpakket.
CommerciŽle activiteiten werden aan een omzettarget gekoppeld.12/1991 - 03/1993
Vogelzang Maastricht B.V. en Vogelzang Heerlen B.V.
Functie: Commercieel medewerker/verkoper

Verkoper van consumentenelectronica (Lo-Fi apparatuur). Mede verantwoordelijk voor de inkoop van producten voor alle vestigingen v.w.b. de produktkeuze. Organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor eigen afdeling.
CommerciŽle activiteiten werden aan een omzettarget gekoppeld.