No Title
cv: 3238 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProject manager Programma manager
Hoevelaken
01-06-2013
nieuwe opdracht

Algemeen H.E.A.O. Small Business Management
HTS Energietechniek, HTS Civiele Techniek (1 jaar deelvakken)

Inkoop opleidingen Nevie (HEAO)

Commerci�le opleidingen Nima (HEAO)
Interselling

Administratieve opleidingen SPD1 (HEAO)

Management opleidingen HEAO + divers

IT opleidingen ITIL � foundation
Prince II - Projectmanagment

IT kennis en ervaring zeer divers op PC en Server gebied

IT opleidingen Informatica voor gevorderden
Pascal
Excel
Novell 3.x � 4.x
Nimbus Advanced Technical Training
ITIL � foundation
Prince II (studie)
IT kennis en ervaring

Hardware PC , Server , Alpha, 3Com, Cisco

Operating systemen Novell 3.x, 4.x, 5.x(beperkt), NT4, MS Windows 3.x, �95, �98, XP, 2000,

Programmeertalen Basic, Pascal, Uniface (beperkt),

Datacommunicatie Novell (TCP/IP,IPX), Windows NT Networking

DBMS SQL (incl. E.manager en queryanalyser), Solid

Applicaties Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Exact, Multivers (Unit 4), King, Cash, Multivers, Visio, Nimbus, CA-IT producten, Broad Vision Proces

Periode 2012 - 2013:
Project manager - Migratie en outsourcing IBM system-z, system-i en system-p; Application disentanglement
Nationale Nederlanden

Periode 2010 -2011:
Project manager / Country Manager Czech and Slowak - infrastructure Disentanglement
ING Insurance Central Europe


Periode 2009:
SAP Consultant / Interim management
VIPAM bv

Periode 2008:
Service Manager / Manager Support en Data centers - Solvay Pharmaceuticals


Periode 2005 - 2007:
SLA / business analist - Daimler Chrysler
Projectmanager AIP + Migratie (KLM) migratie 5500 seats en 850 applicaties
Coordinator IDM - KLM - Global


Periode 2004
Branche IT
Functie Manager Operations
Werkzaamheden Als manager operations verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, begeleiden van projecten en de ontwikkeling van self-service concepten.
Activiteiten en verantwoordelijkheden:
� Operationele zaken
� Project management
� Projectmatige inkoop van resources en middelenPeriode 2003 � 2004
Branche IT
Functie Manager beheer (IT) (detachering � 3 mnd)
Werkzaamheden Verantwoordelijk voor het inrichten van een beheerorganisatie voor een medische ASP applicatie. De inrichting is conform de ITIL richtlijnen ingericht waarbij rekening gehouden is met de omvang van de onderneming en de praktische uitvoerbaarheid.
Opstellen van SLA met hostingpartij
Release- en versiebeheer
Brug vormen tussen ontwikkelaars en gebruikers
Beheer acceptatie
Opstellen van een masterjaarplan beheer


Periode 2001 � 2003
Branche Amusement (Holland Casino) (interim �33 maanden)
Functie Applicatiemanager Financial Applications
Verbeteren van bestaande financi�le processen
Werkzaamheden Applicatiemanagement Cash Management Suite (hoofdkantoor + 18 casino�s in binnen- en buitenland
Ontwikkeling van nieuwe systemen
Beveiliging van financi�le transacties
Inkoop (ondersteunend)
Contract en SLA management
Begeleiding Euro-conversie
Analyse geldverwerking (processen en apparatuur)
Projectmanagement
Begeleiding bij ontwikkeling van nieuwe buitenlandse casino�sPeriode 2000 � 2002
Branche IT
Functie Manager Service Organisatie; Directie financieel / commercieel (Omnicron b.v. / Omnext.net)
Werkzaamheden Financieel Management (opzetten vanaf de basis)
Budgettering
Projectbewaking
Interne Organisatie
Inkoop


Periode 2000
Branche IT (Attribute) (dit bedrijf bleek in financi�le problemen te verkeren en is kort na mijn binnenkomst failliet gegaan)
Functie Projectmanager, Inkoper
Werkzaamheden Begeleiden van de verkoop en implementatie van netwerken.
Verrichten van projectmanagement t.b.v. migratietrajecten
Inkoop van software (internationaal) en apparatuur

Periode 1992 - 2000
Branche IT (Point Group)
Functie Directie � Financieel / Operationeel
Werkzaamheden Leiding geven aan 3 IT bedrijven, te weten een IT groothandel, een automatiseringsbedrijf (consultancy, levering en implementatie) en een IT servicebedrijf en begeleiding van een aantal zakelijke deelnemingen en belangen
Opzetten van een inkoopstrategie
Internationaal inkoop van IT artikelen + opzetten van een distributiesysteem
Opzetten en uitvoeren van het financi�le beleid over de verschillende ondernemingen heen
Budgettering
Iso Certificering
Ontwikkeling en implementatie van een logistiek systeem
Nationale en Internationale markt/product analyses maken
Internationale inkoop van automatiseringscomponenten tbv groothandels en distributie activiteitenPeriode 1991-1992.
Branche IT (CMC)
Functie Verkoop binnendienst, consultancy
Werkzaamheden Verantwoordelijk voor landelijke sales
Netwerkconsultancy - NovellPeriode 1990-1991
Branche industrie (Heineken Nederland)
Functie Rayonmanager, werkgroep automatisering
Werkzaamheden Verantwoording voor regionale verkoop, regionale marketing
Onderhandelingen met groothandel
Invoering van automatisering t.b.v. de verkoop buitendienst


Periode 1990
Branche Financieel (Futures Consult)
Functie Trading, Sales
Werkzaamheden Verzorgen van financi�le transacties met de diverse beursvloeren
Advisering en begeleiding voor valutatransakties en afdekken van contracten


Periode 1987 - 1990
Branche Installatie (Legemaat ETB)
Functie Inkoop, Projectmanagement technische infrastructuren
Hardware ICL
Operating Systems CPM
Werkzaamheden Opzetten van een nieuw inkoop beleid / systeem
Introductie van JIT
Relatiebeheer met leveranciers incl. analyses
Nationale inkoop van elektrotechnische en beveiligingsartikelen
Projectmanagement technische infrastructuren