No Title
cv: 3932 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProgramma Manager
Amstelveen
01-mrt-2013
Uitdagende opdrachten

2009: Prince2 Practitioner gecertificeerd
(Reg.nr.: P2R/NLPB097677)
MSP Practitioner gecertificeerd
(Reg.nr.: MSPR/NLPB2096)
MSP Foundation gecertificeerd
(Reg.nr.: MSPR/NLPB2194)
2007: BiSL Foundation gecertificeerd
ASL Foundation gecertificeerd
Prince2 Foundation gecertificeerd
(Reg.nr.: P2/NLEX11136)
IPMA-D gecertificeerd
(Certficate nr.: NL.D.2007.0335)
1987 - 2006: Vele functie gerelateerde cursussen op het gebied van bankwezen, project management (o.a. PMI, informatie analyse, ontwerpen en programmeren. Daarnaast diverse persoonlijke vaardigheid cursussen en het midden management en hoger kader programma van ABN AMRO Bank.
1987-1991: AMBI
1986: PION (Omscholing tot Systeem Analist)
1977-1984: Fysiotherapie
1976-1977: Propedeuse Economie aan de Erasmus Universiteit
1970-1976: Atheneum (Nederlands, engels, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie en geschiedenis).


Management (Operations, Portfolio, Project). Daarnaast in het verleden alle facetten van het systeemontwikkelingstraject uitgevoerd.

Dynamische allround manager op senior niveau. Motiverende coach die teams inzicht geeft om eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Commercieel, bouwt vertrouwen op bij klanten. Kan zeer complexe situaties aan. Ambitieus, stressbestendig, analytisch, besluitvaardig, strategisch en resultaat gericht.

Ervaring:
Achmea Juni 2010 – Augustus 2012

Project Manager Juli 2012 – Augustus 2012
Opdracht om het Project Initiatie Formulier op te stellen en het Project Initiatie Document (PID) te schrijven voor het Project Herstel Beschikbaarheid Applicaties (HBA) en kennis en kunde over te dragen aan een interne Project Manager om de fasen na de PID succesvol uit te voeren

Project Manager Oktober 2011 – Juni 2012
In deze rol het meer gedetailleerd in kaart brengen van 42 bedrijfskritische ketens door Inventariseren van de ketens, het opstellen van een Verbeterplan per keten en het opstellen van een Risk (Acceptance) Letter per keten/divisie.

Project Manager Juni 2011 – September 2011
In deze rol het Project Initiatie Formulier opgesteld alsmede het daarop volgende PID voor een deel van fase II van het SIAM programma. Het doel van deze fase is het verhuizen van 4 kleine datacenters en 51 sub locaties (MER/SER ruimtes) naar de doel datacenters en daarnaast de migratie voorbereiding (analyse, PID en PSA) voor de bedrijfskritische ketens van Achmea zodat aan de beschikbaarheid eisen voldaan wordt. Daarnaast diverse complexe analyses uitgevoerd.

Project Manager Februari 2011 – Mei 2011
Opdracht als project manager bij Achmea IT om binnen het SIAM programma de Business Impact Analyse voor de verhuizing van twee datacenters uit te voeren op basis waarvan de testscenario’s uitgewerkt kunnen worden.

Project Manager Juni 2010 – Februari 2011
Opdracht als project manager bij Achmea IT om 42 bedrijfskritische ketens in kaart te brengen ten behoeve van het verhuizen van 2 datacenters, continuïteitsinitiatieven, monitoring en het ondersteunen van nieuw in te richten Service Delivery Teams met kennis door hen inzicht te verschaffen in wat de bedrijfskritische ketens inhouden en de daaraan gekoppelde informatievoorziening (applicaties, databases, servers etc). Een nevendoelstelling is het borgen van de ketens, processtappen en de koppeling met applicaties in HP SD/HP BTO om zodoende de totale IT infrastructuur bij een bedrijfskritische keten inzichtelijk te krijgen.

Oktober 2008 – Juni 2010

Vanaf september 2009 met de opleiding Accountancy bezig om mijn kennis uit te breiden en scherp te blijven. In de eerste helft van 2009 heb ik een aantal opleidingen gevolgd met als resultaat certificering (Prince2 Practitioner en MSP Foundation en Practitioner). Daarvoor een ziekenhuisopname gehad (heupproblemen) met een herstel periode van 3 maanden voordat volledige en 100% inzet mogelijk was.

Fortis Oktober 2007 – Oktober 2008

Manager Business Support
In deze functie verantwoordelijk voor de afdeling Business Support van Facility Management (FAC-NL) binnen Fortis Nederland bestaande uit de groepen Project Management Office, Risk Management, Safety, Security en Milieu, OPC (Operational Purchasing Cell) en Directiesecretariaat. De afdeling draagt zorg voor project management, proces management, business analyse, functioneel beheer, risk management, directie secretariaat en milieu beleid voor FAC-NL alsmede het safety en security beleid voor Fortis Nederland.
Gelijktijdig Project Manager geweest voor de implementatie van het cross-border Facility Management systeem.

Rabobank November 2006 – Maart 2007

Adviseur
Opdracht bij de Rabobank vervuld. De doelstelling van de opdracht was het opleveren van een advies over de classificatie van pakketten (o.a. Tietienator). Tijdens de uitvoering is de scope uitgebreid en is de organisatie van beheer en ontwikkeling er aan toegevoegd. Advies is opgeleverd naar tevredenheid van de klant.


December 2005 - 2006: Cimark B.V.

Opzetten van een eigen bedrijf gericht op IVP management & advies (IVP = Interim, Verander, Program)

Januari 2003 - november 2005: ABN AMRO Bank NV te Amsterdam

Hoofd OR&CoB en Programma manager Group Shared Services/Cash Operations

De afdeling Operational Readiness & Continuity of Business (OR&CoB) verzorgt de continu�teit van de geautomatiseerde ondersteuning van de processen in het cash management gebied.

Hoofd OR&CoB: verantwoordelijk voor Business Maintenance (o.a. functioneel beheer en business analyse) van de centrale IT systemen en processen (80 systemen), Change Control van de software releases, Crisis en Incident management van de centrale IT systemen/processen, monitoren van de business processen, support processen (business proces verificatie na invoering van nieuwe releases, Dry Run, Service Level Management en Process Design Services) en het initi�ren en uitvoeren van verbeter initiatieven om operationele uitmuntendheid (operational excellence) te bereiken.
Programma manager: verantwoordelijk voor de business case voor een grote aanpassing van een mid-office systeem met betrekking tot klanten en rekening administratie; het opzetten en implementeren van een teststructuur; het defini�ren van een operationeel stabiliteitsplan voor de Cash Management area en het inrichten van de screening van financi�le transacties om zodoende tegemoet te komen aan de regelgeving van de FED (Centrale bank van de Verenigde Staten).

In de functie Hoofd OR&CoB had ik 6 direct reports met 26 medewerkers.

Mei 2000 - december 2002: ABN AMRO Bank NV te Amsterdam

Portfolio manager Cash Management Global Transaction Services

Het cashmanagement omvat alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financi�le stromen tussen de onderneming, de bank en derden, alsmede tussen de zelfstandige onderdelen van de onderneming. Men beschrijft cashmanagement ook wel als financi�le logistiek, het cashmanagement is goed te vergelijken met het vakgebied van de logistiek manager. Men hanteert hier ook het begrip "Just-In-Time". Het is de taak van het cashmanagement om de financi�le logistiek zo te organiseren dat: (1) het totale middelenbeslag wordt geoptimaliseerd, (2) de kosten van de geldstromen minimaal zijn en (3) de rentekosten worden geminimaliseerd en/of de renteopbrengsten gemaximaliseerd.

Portfolio manager: verantwoordelijk voor een portfolio van gemiddeld 20 projecten in het cash management gebied. Daarnaast het initiatief gestart om het project management te verbeteren door o.a. Prince2 (projectmanagement methodiek) in te voeren en het EVA (Earned Value Analysis) principe.

In deze functie had ik 12 direct reports (8 project managers en 4 business analisten).

Februari 1993 - april 2000: ABN AMRO Bank NV te Amsterdam

Projectleider/informatie analist, Hoofd systeemontwikkeling en beheer, Informatie manager en Controller binnen het Directoraat Facility Management

De scope van de werkzaamheden was: Facility Management, Concern Veiligheidszaken, Concern Communicatie, Juridische zaken en Economisch bureau (incl. Bibliotheek en informatie centrum).

Facility management houdt zich niet bezig met bedrijfsspecifieke taken (primaire proces), maar met taken die binnen elke organisatie terugkomen (secundaire proces).
De taken van het directoraat Facility Management waren het verzorgen van inkoop, catering, huisvesting (25 panden), kantoor inventaris, kantoorartikelen, reserveringen, schoonmaak, bewaking, groenvoorziening, post, archief, reproductie, media services (o.a. conference calling, video conferencing), PC en Local Area Netwerk (LAN) beheer, telefonie en centrale kosten administratie voor het hoofdkantoor te Amsterdam.

Projectleider/informatieanalist: verantwoordelijk voor verschillende projecten binnen het aandachtsgebied.
Hoofd systeemontwikkeling/beheer: verantwoordelijk voor de afdeling systeemontwikkeling en beheer die voorzag in de informatievoorziening (automatisering) van de betreffende bedrijfsonderdelen.
Informatie manager: verantwoordelijk voor de informatievoorziening (automatisering) van de betreffende bedrijfsonderdelen, inclusief tactische en strategisch planning.
Controller: verantwoordelijk voor de budgetaanvraag en -bewaking, voor het financi�le deel van business cases en andere vraagstukken van financi�le aard (totale budgetomvang was � 300 mln./jaar).

In de functie Informatie Manager/Controller had ik 14 direct reports, in de functie Hoofd SOB 10 direct reports.

December 1989 - januari 1993: ABN AMRO Bank NV te Amsterdam

Analist, ontwerper en projectleider binnen het Directoraat Generaal Informatie Technologie

Analist/programmeur: onderhoud en nieuwbouw van het back-office dealingroom systeem.
Ontwerper: Onderzoek systeemontwikkelingsproces en automatische generatie van software vanuit het ontwerp. Daarna geadviseerd om een Expert systeem te bouwen om productie problemen op een juiste manier af te handelen.
Projectleider: verantwoordelijk voor vier projecten op HR gebied als uitvloeisel van de fusie tussen ABN en Amro en een project om de papieren output naar kantoren te beperken met een besparing van � 3 mln./jaar.

Januari 1987 - november 1989: Melkunie BV te Woerden

Programmeur en Systeemanalist/programmeur binnen de af systeemontwikkeling en beheer