No Title
cv: 4609 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sDatabase ontwikkelaar
Apeldoorn
01-mei-2011
MS-Access

2002
Visual Basic Advanced - Expert training voor Visual Basic/VBA/ADO bij CompuTrain.
1999
Microsoft Access Advanced - Gevorderentraining voor het ontwikkelen van applicaties met behulp van Microsoft Access/VBA bij CompuTrain.
1997
Training 'Rekenen op uw vastgoed' - Toegepaste financiŽle rekenkunde voor het beleggen in commercieel vastgoed door Fakton.
1994
Training 'Financiele Analyse' door het Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf.
1984 - 1987
HEAO Bedrijfseconomie hogeschool 'Windesheim' te Zwolle.

Alle opleidingen en trainingen zijn met succes afgerond.

Uitgebreide ervaring met en kennis over:
* het inventariseren van gebruikerswensen en het vertalen daarvan naar een werkbaar functioneel ontwerp,
* het ontwikkelen van databases, databaseapplicaties en financiŽle rekenmodellen voor kleine tot middelgrote werkgroepen met behulp van Visual Basic, Microsoft Access (waaronder de zogenaamde 'Access Data Projects'), SQL Server, Excel, Word en Outlook voor het gehele traject vanaf de eerste inventarisatie tot en met de oplevering van de applicatie;
* Visual Basic for Applications, het generieke programmamodel van onder meer Microsoft Access, Word en Excel;
* het ontwerpen, installeren en beheren van Microsoft Access en SQL Server databases;
* het maken en programmeren van uitgebreide en complexe rapporten, queries en functies in Microsoft Access, SQL Server (T-SQL, stored procedures) en andere databases via ODBC;
* het realiseren van online en offline koppelingen tussen verschillende databases en architecturen, bijvoorbeeld het volledig geautomatiseerd importeren uit en converteren van data uit MySQL databases, Excelbestanden of financiŽle pakketten in Micorosoft Access of SQL Server en andersom;
* het exporteren en samenvoegen van gegevens uit verschillende databases naar Excel en Word;
* financiŽle rekenkunde, in het bijzonder op het gebied van commerciŽel vastgoed (ROZ-IPD, IFRS), de bouwsector en het bankwezen en het toepassen daarvan in complexe rekenmodellen;
* het distribueren van applicaties met behulp van InstallShield via internet;
* het opzetten, beheren en onderhouden van LAN's en WAN's (TCP/IP);
* het installeren en beheren van Windows Server 2003, met name gericht op hostingactiviteiten (databases, domeinen, websites en online backupdiensten);
* het gebruik van Microsoft Access, Word, Excel, Outlook, Access en PowerPoint;
* toepassing en gebruik van internet binnen teams en organisaties;
* het bouwen van websites met behulp van Microsoft FrontPage (HTML/ASP) en
* het installeren van, werken met en beheren van werkstations en servers met Windows 95/98/ME/NT/2000/2003/XP.
Omgevingen:
* LAN/WAN.
* Windows NT4/2000/XP.
* Windows 2003 Server.

IT-talen:
* Visual basic.
* Visual Basic for Applications.
* T-SQL.


1999 - heden
Zelfstandig ondernemer - software-ontwikkelaar en financieel specialist
1988 - 1999
In dienst bij FGH BANK N.V., in verschillende functies en rollen (laatste activiteit bovenaan):
* Leiding geven aan de IT-afdeling met als bijzonder project het implementeren van Microsoft Windows/Office binnen de gehele organisatie, het opleiden van de medewerkers en de inventarisatie en conversie van alle applicaties.
* Ontwikkelen van complexe databasegestuurde rekenmodellen voor externe partijen, zoals collega-banken en overheden.
* Ontwikkelen van rekenmodellen voor intern gebruik voor de beoordeling van complexe investerings- en financieringsvraagstukken.
* Opzetten en beheren van vastgoedmaatschappen.
* Maken van kredietvoorstellen, offertes voor vastgoedfinancieringen, beoordelen van kredietrisico's, begeleiding van het afsluiten van kredieten en het onderhouden van contacten met relaties, adviseurs en accountmanagers.
1987 - 1988

Als zelfstandig ondernemer heb ik een flink aantal projecten uitgevoerd in onder meer de volgende sectoren:
* Banken
* Bouw
* Lokale overheid
* Sociale zekerheid
* Verzekeraars
* Vastgoedfinanciering
* Vastoedbelegging
* Woningbouwverenigingen
* Zorg

Enkele voorbeelden van projecten:
Periode:
1998 - 1999
Bedrijf
FGH BANK N.V.
Functie: Financieel/rekenkundig specialist/projectbegeleider
Omschrijving
Inventarisatie commercieel vastgoed woningbouwvereniging
Tools
Access/VBA/Excel
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Ontwikkelen, onderhouden en verrijken van databases en rekenmodellen voor de inventarisatie, het taxaren en het vaststellen van de rentabliteit van het commercieel vastgoedbezit van een middelgrote woningbouwvereniging in Amsterdam.
Onderdeel van het project was het aansturen, begeleiden en ondersteunen van het het team van specialisten dat belast was met de inspectie en taxatie van de vastgoedobjecten.


Periode:
1999 - 2000
Bedrijf
Gemeente Amsterdam, ABN AMRO, ING Vastgoed, NS Vastgoed, FGH BANK en Trimp & Van Tartwijk
Functie: Financieel/rekenkundig specialist
Omschrijving
Haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling Zuid-as
Tools
Access/VBA/Excel
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Ontwikkelen en onderhouden van een financiŽel analysemodel voor een haalbaarheidsstudie van het Masterplan Zuid-as ten behoeve van de gemeente Amsterdam, ABN AMRO, ING Vastgoed, NS Vastgoed, FGH BANK en Trimp & Van Tartwijk.
De rapportagemodellen zijn gemaakt in Excel, waarbij de gegevens vanuit een aparte front-end applicatie met functionaliteiten voor het maken van selecties en doorsnedes uit een Access-database in Excel worden geladen.
Onderdeel van de opdracht was de deelname aan de projectgroep die ten doel had de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling zo volledig mogelijk in kaart te brengen en eventuele alternatieven door te rekenen en aan te dragen.
Periode:
1999 - 2000
Bedrijf
Planbuilding B.V.
Functie: Software-ontwikkelaar
Omschrijving
Calculatie-, offerterings- en managementsoftware voor schildersbedrijven
Tools
Access/VBA/Word/SQL Server
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Het ontwikkelen van diverse applicaties voor een samenwerkingsverband van schildersbedrijven waarmee een netwerk is opgezet om de aangesloten bedrijven te voorzien van leads voor onderhoud aan woningen en gebouwen. Op basis van deze informatie kunnen zij 'met een druk op de knop' een offerte uit laten werken in Word.
In de loop der tijd zijn er tal van analyse- en rapportage-functionaliteiten toegevoegd waarmee een schat aan managementinformatie over onder meer de werkvoorraad en de effectiviteit van de commerciŽle inspanningen verkregen kan worden.


Periode:
2001
Bedrijf
FGH BANK N.V.
Functie: Financieel/rekenkundig specialist - software-ontwikkelaar
Omschrijving
Rendements- en risicoprogramma
Tools
Access/VBA/SQL Server/ODBC
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Ontwikkelen van een rekenmodel waarmee het rendement en het risico van vastgoedfinancieringen en de onderlinge samenhang daartussen zichtbaar wordt.


Periode:
2003 - Heden
Bedrijf
FGH Vastgoedexpertise B.V. - Aalders
Functie: Financieel/rekenkundig specialist/ontwikkelaar
Omschrijving
Taxatiemodel voor ROZ/IPD waarderingen van commercieel vastgoed
Tools
Access/VBA/Excel
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Ontwikkelen van en onderhouden een applicatie voor professionele vastgoedbeleggers waarmee op basis van een koppeling met het vastgoedbeheersysteem automatisch NAR- en DCF-taxatie kunnen worden uitgevoerd die volledig voldoen aan de ROZ/IPD- en IFRS-eisen.
De rekenmodellen zijn gemaakt in Excel. De gebruiker krijgt bij het invullen van het model een aparte interface te zien waarbij Excel geheel wordt afgescherm, waardoor manipulatie onmogelijk is. Het model is geaudit door Ernst & Young.


Periode:
2003 - 2005
Bedrijf
Achmea/Solvay Pharmaceuticals
Functie: Software-ontwikkelaar /adviseur
Omschrijving
VerzuimManagement Dashboard
Tools
Access/VBA/Excel/Word
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Ontwikkelen en onderhouden van een applicatie voor de analyse van de aard, omvang, opbouw en kosten van het ziekteverzuim van organisaties op basis van gekoppelde informatie uit personeelsinformatie- en verzuimregistratiesystemen. Dit was van oorsprong een door Achmea ontwikkeld excelmodel dat later door mij is herontwikkeld in een Access/VBA applicatie.


Periode:
2004
Bedrijf
Philips Medical Systems - D&A Medical Group
Functie: Software-ontwikkelaar
Omschrijving
Cardio IT Toolkit
Tools
Excel/Access/VBA
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Electronische productcatalogus van Philips Medical Systems, geheel in Microsoft Excel/VBA gebouwd met op de achtergrond een Access database waarmee consultants via een eenvoudig vraag-en-antwoordspel de eisen en wensen van complexe IT-configuraties van een cardiologieafdelingen van ziekenhuizen kunnen vertalen naar een 'boodschappenlijstje' met benodigde software, hardware en ondersteunende servicediensten van Philips.


Periode:
2004 - 2005
Bedrijf
Thuisin
Functie: Software-ontwikkelaar
Omschrijving
Thuisin BackOffice
Tools
SQL Server/T-SQL/Access/VBA/Word/MySQL
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Ontwikkelen en onderhouden van een compleet geÔntegreerde back- en frontoffice-oplossing voor een samenwerkingsverband van leveranciers en uitvoerende bedrijven op het gebied van het schilderen, onderhouden en ventileren van woningen en gebouwen. De applicatie biedt ondersteuning voor onder meer CRM-activiteiten, het maken van offertes en factureren en is voorzien van een uitgebreide en flexibele rapportagefunctie.
De applicatie heeft tevens een koppelingsmodule waarmee de gegevens uit diverse 'lead-genererende' websites kunnen worden ingelezen. Deze gegevens worden na import gevalideerd en komen automatisch uit bij de organisaties en de personen die verantwoordelijk zijn voor de follow-up. Een en ander is opgezet vanuit de gedachte dat er op eenvoudige wijze nieuwe producten en diensten kunnen worden gefaciliteerd, zonder dat er grote aanpassingen aan de applicatie vereist zijn.
Periode:
2005 - 2006
Bedrijf
Van Rennes Wageningen B.V.
Functie: Software-ontwikkelaar
Omschrijving
Backoffice systeem voor schilders- en bouwbedrijven
Tools
SQL Server/T-SQL/Access/VBA/Word/AccountView
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Ontwikkelen van een backofficesysteem waarmee schilders- en bouwbedrijf in ťťn geÔntegreerde omgeving alle gegevens over klanten en werken kunnen vastleggen en beheren. Alle activiteiten, zoals het maken van offertes, het beheren van de werkvoorraad, het factureren van in- en verkopen, de urenadministratie en dergelijke worden gefaciliteerd. Er is verder een voorzien in een koppeling met AccountView voor de doorboeking naar de financiŽle administratie.


Periode:
2006 - 2007
Bedrijf
Vestia
Functie: Conversiecontroleur en -begeleider
Omschrijving
Begeleiding en controle van de conversie van primair systeem
Tools
Access/VBA/Oracle/ODBC/Excel/Wocas4All
Achtergrond
Vestia is met ca. 80.000 verhuurde eenheden de grootste woningbouwvereniging in Nederland. In 2006 zijn de verschillende primaire systemen van 15 vestigingen gemigreerd naar ťťn nieuw primair systeem. Vanwege de zeer korte doorlooptijd werd de conversie van de gegevens uit de verschillende bronsystemen een enorme uitdaging.
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Mijn verantwoordelijkheden waren het (her)ontwikkelen en verbeteren van hulpmiddelen voor de conversiecontrole en het samen in een team in goede banen leiden en controleren van de conversie zelf. Daarnaast ben ik actief geweest in een aantal naconversie activiteiten, zoals het overzetten en opschonen en ontdubbelen van het relatiebestand en het ontwikkelen van unieke geautomatiseerde hulpmiddelen daarvoor.


Periode:
2007 - heden
Bedrijf
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam
Functie: Deelprojectleider
Omschrijving
Begeleiding implementatie Horizon bij de sector Vastgoed
Achtergrond
De sector Vastgoed van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam beheert, ontwikkelt en herontwikkelt vastgoed in Rotterdam, zoals parkeergarages, stadskantoren en musea. Het is de bedoeling dat op termijn al het gemeentelijk vastgoed in beheer is bij de Centrale Vastgoedorganisatie. In totaal gaat het om circa 4.000 objecten met een WOZ-waarde van twee miljard euro. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om het huidige (verouderde) vastgoedbeheersysteem te vervangen door een modulair een webgebaseerd systeem. Men heeft gekozen voor het pakket HORIZON van NCCW.
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
Als deelprojectleider ben ik verantwoordelijk voor het implementeren en inrichten van de projectbudgettering en de verplichtingenadministratie in HORIZON en het realiseren van gegevenskoppelingen met het administratieve systeem.