No Title
cv: 4906 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sJava/XML specialist, ervaring met STUF
Delft
01-jul-2010
nieuwe opdracht

Opleiding: Locatie Periode
HTS Programmatuur
Deze deeltijdopleiding leidt de cursist op tot (C/Pascal) programmeur.
INSI/HTS Wegastraat
september 1984 - juni 1987
HTS Informatica
Deeltijdopleiding

INSI/HTS Wegastraat
september 1987 - juni 1991
Conceptual data modeling
Cursus voor het opstellen van een conceptueel data model (ERD)

Computer Associates
maart 1989
Training Adabas/Natural
Opleiding: tot Natural ontwikkelaar
VOLMAC
Juli 1990 - augustus 1990
Vakopleiding: DBA
(Verkorte) Vakopleiding tot DBA

VOLMAC
September 1990
Introductie UNIX systeembeheer

Software AG
augustus 1994
ADABAS D Administration

Software AG
januari 1996
COM programming
Introductie COM programming met Visual C++
Info Support
januari 1998
PRINCE2 Foundation
Intern bij Software AG
2005
Software Architect
Opleiding: tot Gecertificeerd Software Architect.

Open Universiteit
maart 2005 - maart 2006


Specialisme: Mate van beheersing Periode
Programmeertalen


C# (1.1 en 2.0)
Zeer goed
2002 - Heden
Java
Zeer goed
2000 - Heden
JSP
Goed/Zeer goed
2001 - Heden
Visual Basic
Goed
1997 - 2003
C++
Goed
1997 - 2001
Javacript
Redelijk
1997 - Heden
Natural
Goed
1990 - 1999


Componenten modellen


DCOM
Goed
1997 - 2000
J2EE
Goed
2001 - Heden


XML standaarden


XML
Zeer goed
2000 - Heden
XML Schema
Zeer goed
2001 - Heden
DTD
Zeer goed
2000 - 2004
XSLT 1.0
Zeer goed
2000 - Heden
XSLT 2.0
Goed
2006 - Heden
XQuery
Goed
2005 - Heden
XSL:FO
Redelijk
2002
StAX, DOM, SAX, TrAX (JAXP)
JAXB, Castor
Zeer goed
2001 - Heden
Pulling parsers/writers .NET, DOM,
XML Serialisatie
Zeer goed
2002 - Heden
(Extended) Web services
Zeer goed
2002 - Heden


SOA standaarden


SCA
Redelijk (kennis van)
2006
JBI
Redelijk (kennis van/enige ervaring ServiceMix)
2006


Databases


Adabas C
Goed
1990 - 1999
Tamino (native XML database)
Zeer goed
2000 - Heden
MS SQL Server 2000/2005
Goed
1999 - Heden
PostgreSQL
(open source SQL database)
Goed
2003 - Heden


Specialisme: (vervolg) Mate van beheersing Periode
Integratie software


CrossVision Legacy Integrator
Zeer goed
1997 - 2005
CrossVision Mediator (ESB)
Zeer goed
2000 - Heden


Ontwikkelomgevingen


Eclipse (2.x, 3.x)
Zeer goed
2002 - Heden
Visual Studio .NET 2003/2005
Zeer goed
2002 - Heden
IBM WSADIE 4.x/5.x
Goed
2002 - 2003
MyEclipse (J2EE Eclipse plugin)
Zeer goed
2004 - Heden


Web: technologie


HTTP:(S)
Zeer goed
1998 - Heden
HTML
Goed
1998 - Heden
CSS
Redelijk
1999 - Heden
DHTML
Redelijk
1999 - Heden
XForms
Redelijk

WebDAV
Goed
2003 - Heden


UML tools


Together Eclipse
Goed
2004
Microsoft Visio
Zeer goed
2004 - Heden
StarUML (open source)
Zeer goed
2005 - Heden


Methoden en technieken


(R)UP
Goed
2002 - Heden
UML
Zeer goed
2002 - Heden
Object Orientatie
Zeer goed
1991 - Heden
Design Patterns
Zeer goed
2001 - Heden
AOP (AspectJ)
Redelijk
2005


Projectmanagement methoden


PRINCE 2 Foundation
Goed (terminologie)
2005


Applicatie servers (gebruiker)


BEA Weblogic 7
Goed
2002 - 2004
Websphere (WSADIE)
Goed
2002 - 2004
TOMCAT 4.1/5.x
Zeer goed
2001 - Heden
JBOSS 3.x
Goed
2002 - Heden
ASP.NET (1.1 en 2.0)
Zeer goed
2002 - Heden


Specialisme: (vervolg) Mate van beheersing Periode
Besturingssystemen


MVS - z/OS
Beperkt
1984 - 1990
VSE
Beperkt
1990 - 1994
Unix (HP, Solaris, AIX, Red Hat Linux)
Enige ervaring
1994 - 2004
Windows (2000, XP)
Zeer ervaren
1995 - heden


Taalbeheersing:

Nederlands
Zeer goed

Engels
Goed

Duits
Matig

Open Source
Ik heb ervaring opgedaan met de volgende open source software: Ant, JUnit, Cactus, Xerces, Xalan, SAXON, FOP, Apache HTTP Server, Apache TomCat, Lucene, Jakarta POI, Struts, Jakarta Common libraries, Hibernate, Jakarta ORO, Jakarta Struts, Cocoon, Velocity, Spring framework, Axis en XFire. De .NET wereld is minder gezegend met het aantal open source initiatieven. Ik heb gebruik gemaakt van NUnit, NVelocity, SAXON for .NET, en SAX.NET.


Projecten

Algemeen
De projecten worden in aflopende tijdsvolgorde besproken tot en met het jaar 2000. De mate van detail volgt gelijke tred.

De periode voor 2000 wordt in een sectie hierna beschreven.

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen
Project:
Parkeervergunningen
Functie: SOA developer - Java/J2EE - Architect
Periode:
December 2006

Nog enkele dagen gewerkt aan het testen en inrichten van de systeemarchitectuur. Het gaat om de doorgifte van de StUF 1.05 mutaties van het Basis Registratie Systeem (BRS) aan de mid-office laag. Deze berichten worden binnen de mid-office laag omgezet naar XML.

Opdrachtgever:
PH&C
Project:
IV-PA/VIP
Functie: C#/XML Developer - Software Architect
Periode:
Augustus 2006 tot en met december 2006

PH&C is bezig met de transitie van in eigen huis ontwikkelde applicaties naar bestaande verticale toepassingen voor de pensioenadministratie. Zij heeft hiervoor gekozen voor IV-PA voor de deelnemersadministratie en PNS voor de werkgeversadministratie.

De eerste twee weken ben ik bezig geweest met het implementeren van workflows voor de deelnemersadministratie. Het betrof voornamelijk het maken van workflow definities in XML en het maken van XSLT/WordML templates voor de rapportage, welke onderdeel zijn van de workflow.

Op eigen initiatief heb ik een begin gemaakt met configuratie- en veranderingsmanagement omdat deze volledig ontbrak.

Na twee weken ben ik door PH&C overgeplaatst naar de werkgeversadministratie, mede door mijn ervaring met applicatie integratie. Een collega heeft de onderhanden werkzaamheden van mij overgenomen.

De mutaties voor de werkgeversadministratie (PNS) worden door externe partijen aangeleverd. In het bijzonder door het UWV. Het gaat hier om loongegevens van werknemers die indirect via de belasting worden doorgegeven aan UWV.

UWV levert periodiek gegevens aan PH&C in XML formaat. Naast deze stroom gegevens worden ook contractgegevens aangeleverd door horeca genootschappen, waar werknemers binnen de horeca en catering bij aangesloten kunnen zijn, zoals het Nederlandse Horeca Genootschap (NHG). Deze gegevens worden veelal in CSV of Excel formaat aangeleverd.

Mij is gevraagd om samen met een conculega een analyse omgeving op te zetten. Recentelijk heb ik samen met de gebruikers de eisen en wensen in kaart gebracht. Op basis van deze eisen en wensen zijn wij direct aan de slag gegaan in verband met de tijdsdruk. Samen met mijn conculega zijn wij tot de volgende applicatie architectuur gekomen:
1. Subsysteem voor de conversie van de verschillende informatiestromen naar het importformaat van PNS
2. Subsysteem voor validatie van XML gegevens
a. met behulp van XML Schema
b. met behulp van business rules
3. Subsysteem voor het koppelen van de informatiestromen.
a. Een deel kan automatisch
b. Een deel moet handmatig gebeuren (zo gebruikersvriendelijk mogelijk)
4. Subsysteem voor uitvoeren van analyses
a. Met behulp van Crystal Reports (meegeleverde controls Visual Studio .NET 2005)

Ik heb voor deze systemen een applicatie architectuur ontwikkeld, waarbij met name aandacht is besteed aan audit logging, beveiliging, schaalbaarheid en performance. Vooral de laatste niet functionele eis behoefde enige aandacht, doordat UWV XML bestanden aanlevert van meer dan 1 gigabyte in omvang.

De subsystemen zijn multi-user Windows applicaties, welke allen ontwikkeld worden in C# 2.0. Op dit moment zijn de eerste twee subsystemen reeds geÔmplementeerd.

Verder heeft PH&C mij gevraagd een audit uit te voeren op PNS, omdat de performance momenteel benedenmaats is.


Opdrachtgever:
Gemeente Groningen
Project:
Parkeervergunningen
Functie: SOA developer - Java/J2EE - Architect
Periode:
september 2005 tot en met juli 2006

Gemeente Groningen heeft besloten haar burgers zoveel mogelijk ter dienste te zijn door haar diensten via het internet aan te bieden. De dienst RO/EZ heeft besloten om voor haar Mid Office gebruik te maken van de SOA portfolio oplossing (CrossVision) van Software AG.

…ťn van de eerste systemen die op basis van een service architectuur ontsloten wordt, is het parkeersysteem van de Gemeente Groningen (ParkMobile).

Ik ontwierp en realiseerde de integratie van de backoffice en frontoffice systemen op basis van vooraf geÔdentificeerde services, die nodig zijn voor de aanvraag van parkeervergunningen. Voor het ontwerpproces heb ik zelf een UML profile ontwikkeld voor het identificeren en ontwikkelen van de services.

De systemen die betrokken zijn bij de parkeervergunning aanvraag zijn:
* Het Basis Registratie Systeem (BRS) van PinkRoccade
Dit systeem wordt gebruikt om persoonsgegevens op te vragen en voor het ontvangen van persoonsmutaties, welke van belang zijn voor een parkeervergunning, zoals een verhuizing. Voor de gegevensuitwisseling wordt gebruik gemaakt van StUF versie 1.05. Dit is een berichtenstandaard welke door gemeenten (en ook overheid) wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens. De structuur is gebaseerd op GBA.
* Basisvoorziening Gegevens (BVG) voor geografische bepaling van de parkeerwijk
* DigID voor bepalen van de services waar een klant gebruik van kan maken
* RDW (Web service) voor het valideren van het kenteken van de persoon die een parkeervergunning aanvraagt
* InternetKassa voor de afhandeling van de betalingen

Het project is in fasen opgedeeld. Tijdens de eerste fase zijn de primaire systemen ontsloten, te weten BRS en BVG.

Voor de ontsluiting van BRS heb ik een generieke adapter ontwikkeld, waarmee StUF-BG versie 1.05 berichten efficiŽnt van en naar XML vertaald worden. De adapter is zo ontworpen dat ook andere sectoren ondersteund kunnen worden (hiervoor heb ik gebruik gemaakt van een repository).

De StUF adapter kan in principe binnen een willekeurige Mid Office toepassing gebruikt worden. Software AG heeft mij verzocht de oplossing te integreren binnen haar SOA suite (CrossVision). Dit heb ik gedaan, maar ik heb de adapter ook geÔmplementeerd binnen een TCP server (dit wordt voorgeschreven door het StUF protocol om mutaties te kunnen afnemen).


Opdrachtgever:
Ardyn
Project:
Koppeling personeelsinformatiesystemen klant en backend applicaties Ardyn (Message Warehouse)
Functie: Software Architect
Periode:
April 2006

Ardyn is een middelgrote arbodienst, welke onderdeel uitmaakt van Menzis.

Ik heb voor Ardyn een analyse uitgevoerd om te komen tot een service georiŽnteerde architectuur (op basis van de mogelijkheden van Sonic ESB/MQ).

Deze architectuur maakt het mogelijk om berichten uit te wisselen tussen de interne applicaties van Ardyn en de externe applicaties in het algemeen en de personeelsinformatiesystemen van de klanten van Ardyn in het bijzonder.

Deze oplossing heeft de naam Message Warehouse gekregen, omdat de berichten binnen deze architectuur beheerd kunnen worden.

Ik heb het architectuur ontwerp gemaakt voor het Message Warehouse.


Opdrachtgever:
NS / Salience
Project:
NS Leerweg - 1e fase
Functie: Developer (C#/ASP.NET 1.1)
Periode:
April 2005 tot augustus 2005

NS Leerweg is een virtueel leersysteem voor machinisten, waarmee ritten langs trajecten gesimuleerd kunnen worden. Tijdens deze eerste fase heb ik meegewerkt aan de realisatie van het content management deel van deze applicatie. Ik was voornamelijk verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de business logica en de data toegangslaag.

De simulatie data bestaat uit XML content (is eigenlijk een script waarmee de treinrit langs een traject gesimuleerd kan worden). De gebruikte database is MS SQL Server 2000.

De XML data heb ik als CLOB's opgeslagen in MS SQL server en vanuit het XML document heb ik de belangrijkste metadata geŽxtraheerd en tezamen met deze XML data opgeslagen. Voor dit proces heb ik met succes gebruik gemaakt van NVelocity (open source template engine).


Opdrachtgever:
Fortis ASR
Project:
Ketenintegratie
Functie: Senior Developer (Java)/Applicatie architect
Periode:
Oktober 2004 tot april 2005

In het kader van ketenintegratie en daaraan gerelateerd Diagnose Behandel Combinatie (DBC) bestond bij Fortis de behoefte om de backoffice applicatie te integreren met IBM Websphere MQ.

Doel van dit project is om de bestaande backend applicatie (Adabas/Natural) aan te sluiten op de message backbone van Fortis (Websphere MQ) met behulp van de integratie oplossingen van Software AG (EntireX/Legacy Integrator) in het kader van Diagnose Behandel Combinatie.

Ik heb verschillende oplossingsrichtingen beschreven en geanalyseerd. De klant heeft uiteindelijk gekozen voor een integratie op basis van XML berichten.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van een integratie oplossing om de backend applicatie aan te sluiten op de message backbone van Fortis (Websphere MQ) op basis van XML berichten uitwisseling.

Aardig is om op te merken dat de broncode door Software AG R&D is gebruikt voor de realisatie van een Websphere MQ adapter, welke nu onderdeel uitmaakt van CrossVision Legacy Integrator.


Opdrachtgever:
Grafidata
Project:
NDFR
Functie: .NET Systeemontwerper/ontwikkelaar C#
Periode:
Juni/September 2004

Op verzoek van Grafidata heb ik workflow functionaliteit toegevoegd aan NDFR (project wordt verderop beschreven).

Verder heb ik in deze zelfde periode een audit uitgevoerd op de uitbreidingen die Grafidata zelf heeft gebouwd.


Opdrachtgever:
ANWB
Project:
DIVA
Functie: J2EE architect/ontwikkelaar
Periode:
April 2004 tot juni 2004

Ik ben vanaf april 2004 verder gegaan met het DIVA project. Ik heb in deze periode de volgende activiteiten uitgevoerd:
1. Verhelpen van bestaande bugs;
2. Ontwerpen en implementeren van nieuwe functionaliteit.
3. Ontwerpen en implementeren van import module om complexe CSV bestanden op een generieke manier in Tamino te laden
4. Ontwerpen en implementeren van datalevering applicatie (voor de campinggids).
Dit onderdeel is geÔmplementeerd in Visual Basic omdat deze applicatie door applicatie beheerder uitgebreid moet kunnen worden.


Opdrachtgever:
Grafidata
Project:
NDFR
Functie: .NET Systeemontwerper/ontwikkelaar C#
Periode:
Februari 2004 tot en met maart 2004

In twee maanden tijd heb ik in opdracht van Grafidata voor de SDU een content management systeem ontworpen en gebouwd in ASP.NET (C#). Dit systeem biedt auteurs de mogelijkheid wetteksten van onder andere commentaar, literatuurverwijzingen en historische kanttekeningen te voorzien, welke door Grafidata in boekvorm uitgegeven wordt.

Deze applicatie heeft in 2004 de Nominatie Holland Award ontvangen in de categorie innovatieve XML applicaties.


Opdrachtgever:
ANWB
Project:
DIVA
Functie: Planner
Periode:
januari 2004

Het DIVA project is een intern project waarbij de omgeving wordt opgezet om alle binnenkomende informatie van controleurs (bijv over campings) in XML vast te kunnen leggen in Tamino, en deze informatie te gebruiken om gidsen naar een uitgever te sturen. Het hele systeem is 'browser-based', waardoor voor alle invoer/uitvoer functies Stylesheets nodig waren om (soms dynamische) HTML te genereren.

In januari heb ik een detailplan gemaakt voor de dataconversie van verschillende MS Access databases naar Tamino XML database.

Opdrachtgever:
Schiphol group NV
Project:
Vervanging arrival/departure applicatie
Functie: Applicatie architect/J2EE developer
Periode:
November 2002 tot en met december 2003
Gedurende dit project heb ik met enkele andere architecten het raamwerk (J2EE/XML applicatie) voor het arrival/departure systeem opgezet. Dit kernsysteem omvat een grote hoeveelheid gegevens rondom het vertrek en de aankomst van vliegtuigen, welke door andere systemen gebruikt worden voor allerhande zaken.

Hierna heb ik meegewerkt aan de bouw van het systeem, waarbij ik veel aandacht heb besteed aan het efficiŽnt gebruik van XML binnen de applicatie.

Opdrachtgever:
KPMG
Project:
XBRL Excel client
Functie: Ontwikkelaar
Periode:
Oktober 2002
XBRL Excel client is een VBA/VB client voor de financiŽle analyse van XBRL data. Dit is de voortzetting van een eerder project (XBRL Broker), waar ik aan heb meegewerkt.

Opdrachtgever:
ANWB
Project:
DIVA
Functie: Java/XML ontwikkelaar
Periode:
April 2002 - Oktober 2002
Het DIVA project is een intern project waarbij de omgeving wordt opgezet om alle binnenkomende informatie van controleurs (bijv over campings) in XML vast te kunnen leggen in Tamino, en deze informatie te gebruiken om gidsen naar een uitgever te sturen. Het hele systeem is 'browser-based', waardoor voor alle invoer/uitvoer functies Stylesheets nodig waren om (soms dynamische) HTML te genereren.

Ik heb mijzelf met name beziggehouden met het realiseren van een subsysteem voor de verwerking van massa mutaties.


Opdrachtgever:
Essent
Project:
SIS
Functie: Java/XML ontwikkelaar
Periode:
Mei 2002 - Juli 2002
SIS staat voor Strategisch Informatie Systeem. SIS is een basis kennis management systeem welk de gebruiker de mogelijkheid biedt verschillende kennisbronnen binnen en buiten de organisatie te lokaliseren.

Ik heb de applicatie architectuur van dit systeem ontworpen en vervolgens ook gerealiseerd, waarbij ik gebruik heb gemaakt van Jakarte Lucene (Open Source tekstzoek machine) en Avalon/Excalibur (ťťn van de eerste Inversion Of Control containers)

Opdrachtgever:
Wellowell leenwinkel
Project:
Online krediet aanvraag
Functie: Stylesheet ontwikkelaar
Periode:
Maart 2002
Wellowell leenwinkel is een internet Web applicatie, welke de klanten van Wellowell de mogelijkheid biedt om verschillende soorten leningen aan te vragen van verschillende aanbieders.
Ik heb voor de bestaande contracten XSL:FO/XSLT stylesheets gemaakt (dit zijn templates die gebruikt worden om PDF's aan te maken).


Opdrachtgever:
Software AG/KPMG
Project:
XBRL Broker
Functie: Java/XML ontwikkelaar
Periode:
Februari 2002 - Mei 2002
Software AG Nederland bv heeft in samenwerking met KPMG een XBRL Broker ontwikkeld waarmee klanten via verschillende soorten adapters financiŽle data in XBRL formaat kunnen aanbieden voor verdere verwerking, zoals financiŽle analyse en rapportage (XBRL is een XML standaard voor het uitwisselen van financiŽle data).

Ik heb de systeem architectuur ontworpen en samen met een collega dit systeem geÔmplementeerd.

Opdrachtgever:
Grafidata
Project:
Content Management Systeem
Functie: Visual Interdev/Visual Basic Ontwikkelaar
Periode:
December 2001
Ik heb voor Grafidata een CMS ontwikkeld om documenten in Tamino te kunnen beheren (Visual Interdev/Visual Basic). Deze intranet applicatie biedt de klanten van Grafidata de mogelijkheid hun eigen documenten via het intranet te beheren. Grafidata blijft zelf verantwoordelijk voor het "publishing" deel.


Opdrachtgever:
Philips
Project:
FASIM
Functie: Java/XML Ontwikkelaar - Applicatie architect
Periode:
Oktober 2000 - April 2001
Doelstelling van het systeem is het via het internet ter beschikking stellen van veiligheidsinformatie omtrent gevaarlijke stoffen. Deze informatie wordt binnen fabrieken gebruikt en bij het transport van de stoffen.

Ik heb als Java/XML ontwikkelaar meegewerkt aan de realisatie van dit project. Verder heb ik ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de applicatie architectuur.

Werkzaamheden van 1984 tot 2000
In 1984 ben ik voor het eerst met de automatisering in aanraking gekomen bij de gemeentelijke dienst informatievoorziening te Den Haag, Ik ben begonnen als systeembeheerder (MVS).

Ik was in die tijd reeds bezig met de deeltijdopleiding tot C programmeur. Na het afronden van deze opleiding ben ik in 1987 DBA geworden voor Datacom/IDEAL. Dit heb ik gedaan tot en met 1990.

Hierna ben ik gaan werken voor de SMRA (Stichting Mechanische Registratie en Administratie voor de protestantse kerken). Deze keer als DBA/DA voor Adabas/Natural.
Ik heb mij gedurende mijn dienstbetrekking met de SMRA voornamelijk beziggehouden met datamodellering en een groot conversietraject.

In 1994 ben ik overgestapt naar de leverancier van Adabas/Natural: Software AG. Ik ben in de eerste drie jaar voornamelijk werkzaam geweest als DBA. Als DBA heb ik een lange tijd gedetacheerd gezeten bij Philips te Eindhoven en De Amersfoortse (tegenwoordig Fortis ASR) in Amersfoort.

In 1997 zag EntireX, de applicatie integratie oplossing van Software AG, het daglicht. Ik ben vanaf het prille begin bezig geweest met applicatie integratie met behulp van EntireX.
In 1998/1999 kwam hier een nieuwe telg bij: EntireX DCOM (gedistribueerde componenten model van Microsoft) voor Unix (DCOM port welke is uitgevoerd door Software AG). Ik heb enkele projecten uitgevoerd met DCOM voor Unix, onder andere bij DTO en een bank in Brussel. DCOM voor Unix is nooit een succes geworden door de complexiteit van dit product.

In 1999 richtte Software AG haar pijlen op een nieuwe ontwikkeling binnen de ICT wereld: XML. Zij ontwikkelde twee producten: Tamino, een native XML database en XML bridge, de voorloper van de huidige Enterprise Service Bus (CrossVision Mediator) van Software AG. Met deze producten heb ik enkele projecten gedaan.


Doordat Software AG zich profileerde als THE XML COMPANY, heb ik ook projecten uitgevoerd, die losstaan van de producten die Sofware AG voert. Het credo voor Software was: zolang er maar XML gebruikt wordt binnen een project. Zie verder bovenstaande projectbeschrijvingen.

Persoonlijke kwaliteiten
Recentelijk las ik in de Intermediair dat niemand in staat is tot zelfreflectie: alleen je directe omgeving is in staat om je te beoordelen.

Toch doe ik hier een schot voor de boeg (ik maak hierbij dankbaar gebruik van de lofuitingen van klanten en directe (ex-)collega's).

Ik ben iemand die vindingrijk is. Bijna altijd weet ik een oplossing te vinden voor een probleem. Dit doe ik door een probleem terug te brengen tot haar essentie. Vaak blijken problemen onoverkomelijk doordat niet tot de essentie doorgedrongen kan worden, welke vaak zeer eenvoudig is.

Ik ben iemand met een no-nonsense attitude en een pragmaticus. Puristen kosten vaak alleen maar geld, alleen maar om het feit dat het gelijk willen hebben nu eenmaal veel tijd kost.

Ik ben iemand die respect heeft voor de omgeving waarin ik werkzaam ben. Ik geloof in het gezegde dat ieder vogeltje nu eenmaal zingt zoals het gebekt is. Dat geldt evenzeer voor mij.

Ik ben een doorzetter. Als ik een probleem moet kraken, dan kan ik tot diep in de nacht doorwerken om het probleem op te lossen (getuige mijn mailtjes die ik verstuur tijdens mijn nachtelijke dwaaltochten).

Ik ben iemand die van humor houd. Dit betekent niet dat ik altijd goed gemutst ben, maar een kwinkslag op zijn tijd kan ik zeer waarderen. Hier doe ik graag aan mee :).

i De perioden zijn mij niet altijd exact bekend. Ik heb deze naar beste weten benoemd.