No Title
cv: 5118 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sIT specialist
Oegstgeest
In overleg
Uitdagen IT project (bv. Databases en of Java)

1967-1972 HBS-b, Christelijk Lyceum Dordrecht
1972-1980 opleiding tot arts, Vrije Universiteit Amsterdam
1982-2001 Diverse cursussen statistiek, epidemiologie, programmeertalen, informatica en databases
2002 Cursussen bij Landmark Education, Amsterdam gevolgd en coaching gegeven

Informatica kennis en ervaring:

- Zeer ervaren met Java/Swing, SQL, HTML, Java-script, ASP,
- MS-office producten (met name MS-Access) en Visual Basic for Applications
- Ervaren met JSP, Fortran, Clipper, C++ (en assambler voor de PDP11),
- Statistische en numerieke technieken
- Ervaring met Oracle en kunstmatige neurale netwerken
- Platforms: rsx11, rt11, vms, ms-dos, ms-windows (alle versies) en Unix
- Ervaring met het testen van software volgens de QUINTmethode / ISO 9126


1976-1980 Wetenschappelijk assistent bij de afdeling fysiologie, Vrije Universiteit, Amsterdam
1977-1980 Docent fysiologie en algemene pathologie bij de opleiding hygiëne in Amsterdam, UvA
1980-1985 Freelance opdrachten voor software ontwikkeling in medische projecten, UvA
1982-1991 Medisch onderzoeker in het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg, TNO
1989 Deeltijd onderzoeker bij Optiver (marketmakersbedrijf) in Amsterdam
1991-2001 Project leider van informatica / onderzoek projecten Medische Informatica, TNO, Leiden
2001-nu Zelfstandig ondernemer


Periode: april 2005 - heden
Rol: ontwerp en bouw
Operating system: ms-windows (tijdens ontwikkelen)
Gebruikte tools: mysql, eclipse, apache-tomcat, Hibernate, Spring framework
Technieken: J2EE, java, JSP, SQL, DDL, XML, HTML, javascript

Beschrijving: Een dossier volgsysteem voor het notariskantoor. Het geheel is gebouwd als java-enterprise systeem met een HTML interface.

In het systeem is de volgende functionaliteit terug te vinden:
· Definieren van protocollen
· Veranderen van protocollen (plus versiebeheer)
· Verslaglegging van de voortgang van behandeling van een dossier op basis van een protocol
· Samenstellen van een to-do-lijst op basis van de lopende actiepunten uit dossier
· Management informatie betreffende doorlooptijd en bestede tijd per medewerker of per protocol
De interface is in HTML met javascript, meest in de vorm van een 'editable table'.

Verantwoordelijkheden: De opbouw van de database en de presentatie logica, inclusief de JSP-laag.


Periode: april 2004 - heden
Rol: ontwerp en bouw
Operating system: ms-windows
Gebruikte tools: ms-access
Technieken: ms-access , VBA, SQL, HTML, ASP

Beschrijving: Een budget bewakingsysteem voor scholen. In het systeem wordet het jaarbudget verdeeld over kostenplaatsen. De verantwoordelijke persoon van zo'n kostenplaats verdeelt zijn budget over de diverse kostensoorten. In de loop van een jaar worden de fakturen ingevoerd en de relatie tussen budget en uitgaven wordt op diverse manieren zichtbaar gemaakt. Voor elke gebudgetteerde kostenpost kan een verdeling van de kosten over een jaar aangegeven worden. Mutaties worden als transacties opgeslagen, zodat voor elke gewenst datum de situatie herberekend kan worden.

In het systeem is de volgende functionaliteit terug te vinden:
· Definiëren van kostensoorten, -plaatsen en dergelijke
· Definiëren en muteren van budgets
· Invoer van fakturen
· Overzichten van budgets tegenover fakturen op scherm of papier
· Uploaden van de gegevens naar een webserver
· Zichtbaar maken van de budgets t/m de fakturen op het internet

Verantwoordelijkheden: Alle onderdelen van het projekt.


Periode: juli 2002 - heden
Rol: ontwerp en bouw
Operating system: ms-windows
Gebruikte tools: ms-access
Technieken: ms-access , VBA, SQL

Beschrijving: Een leerling volgsysteem voor een pedologisch instituut. Op een pedologisch instituut werken medewerkers uit tal van vakgbieden met kinderen met problemen. Van deze kinderen moeten verslagen en handelingsplannen geschereven worden. Het handelingsplan maakt hierbij gebruik van informatie uit het voortgangsverslag en omgekeerd. Het pakket is password beveiligd met verschillende interfaces en permissies de voor verschillende typen gebruikers.

Verantwoordelijkheden: Alle onderdelen van het projekt.


Periode: voorjaar 2004
Rol: ontwerp en bouw
Operating system: webserver
Gebruikte tools: ms-access
Technieken : ms-access , VBA, SQL, HTML, ASP

Beschrijving: Een aantal internetpagina's voor de inschrijving voor een triathlon, waarbij de mogelijkheid bestaat om als team van drie personen in te schrijven voor één startplaats.

Verantwoordelijkheden: Alle onderdelen van het projekt.


Periode: 2002
Rol: Opzetten van testprotocollen voor Professionals and Citizens Network for Integrated Care
Bedrijf: Preventie en Gezondheid, TNO
Technieken: QUINT methode als extensie van de ISO 9126

Beschrijving: Het PICNIC project was een vijfde kader project van de EEG. Doelstelling was het opzeten van een transmuraal regionaal gezondheids informatiesysteem

Verantwoordelijkheden: Het opzetten van de testprotocollen, afstemmen met de overige deelnemers en de verslaglegging naar de Europese commissie van het testplan.


Periode: voorjaar 2002
Rol: adviseur
Bedrijf: Preventie en Gezondheid, TNO

Beschrijving: Advies voor al of niet het coderen van medische klachten.

Verantwoordelijkheden: Schrijven van een rapport met een advies.

Leiding gevende ervaring

Sinds 1988 ben ik projectleider geweest bij TNO. Het grootste projekt waar ik projektleider van was betrof een subsidieprojekt van 1.1 miljoen gulden van het Preventiefonds (nu ZonMW). Dit projekt had als doel onderzoek te doen naar de preventie van bijwerkingen op geregistreerde geneesmiddelen in Nederland. Ik heb het uitgevoerd tussen 1998 en 2001. Het projekt resulteerde in een aantal publikaties, presentaties op internationale congressen en een werkend pakket voor het uitvoeren van datamining op het bestand van vermoede bijwerkingen.

Van 1986 tot 2000 heb ik bij TNO diverse studenten begeleid bij hun afstudeerstage:
- Vrije Universiteit Amsterdam, bewegingswetenschappen
- Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Leiden, informatica
- Hogeschool Utrecht, informatica
- Haagse Hogeschool, medische informatica

Projecten in verband met optieprijzen
- 1988 ontwikkeling van een pakket voor de prijzing van opties op basis van marktprijzen
- 1989 Wetenschappelijk medewerker van optiebedrijf Optiver:
- 1995-2001 Een Java pakket voor de analyse van prijzen van opties


Signaal en beeldverwerking
- Software voor warping en vergelijking van beelden, gebruik makend van twee-dimensionale FFT/SNNS
- Diverse signaal analyse programma's in het frequentiedomein
- Diverse signaal analyse programma's in het tijdsdomein (bemonsteren, filteren, patroonherkenning, etc)Overige projecten
- 2001 Een java-server / java-applet combinatie voor veilige mutaties in een oracle database
- 1998-2001 Een pakket voor interactieve (statistische) data mining in Java
- Diverse Java spiders (om gegevens van webpagina's te verzamelen in een database)
- Een Java proxy server voor het loggen van de communicatie van een standaard browser
- 1997 - 1999 Opzetten van het testen van software volgens de QUINT methode
- Database / user interface applicaties in alle eerder genoemde talen