No Title
cv: 5450 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProject manager ICT infrastructuur
2562 LD D-H
1-7-2013
opdracht

Opleiding:
- 2011-heden studie Psychologie
- 2003-2006: MBA in Information Management
- 2003-2004: Ing. Information Management
- 1990 - 1991: Beheerinformatiesystemen
- 1980-1984: Universitaire studie Psychologie
Cursussen
- 2001-2003: Traject CCDP Cisco (gecertificeerd)
- 2005: Prince2 (gecertificeerd)
- 1999: Projectmanagement
- 1994: Novell Netware CNE4 (gecertificeerd)
- 1995: Novell Netware CNE5 (gecertificeerd)
- 1992-1999: Diverse automatiseringstrainingen (AIX administration, AIX advanced administration, AIX performance management, AIX TCP/IP, IPv6, Novell, NT, Baynetwork producten, Optivity, netwerk-managementproducten, SNA, ATM, Frame relay, DNS, e-mail, firewalls,
ITIL, Windows 2000, adviesvaardigheden, communicatievaardigheden)


Specifieke kennisgebieden
- Beleidsvorming en strategie
- Project- en programmamanagement projectmanagement van IT- en tele/datacommunicatiegerelateerde projecten, adviestraject, management van informatievoorziening en automatisering op strategisch en operationeel niveau (diverse implementatietrajecten en strategische inzet van ICT en invoeren van SLA's).
- Management van verandering
- Prince-2 projectmanagement
- Datacommunicatie (WAN/LAN);
- Datacommunicatie-infrastructuren, CCDP gecertificeerd
- Internetbeveiliging
- Kennis van ICT-beheerprocessen en procedures; ITIL
- kantoorautomatisering en standaardisatie hiervan

3. COMPETENTIES
- Ruime ervaring op het gebied van projectmanagement binnen veranderende omgevingen bij complexe organisaties
- Veranderingskundige met kennis van ICT en netwerktechnologie�n
- Bewaren van het overzicht in veranderende omgevingen en bij complexe organisaties
- Teamplayer, generalist, sociaalvaardig en stressbestendig
- Een actieve en enthousiaste stijl van opereren
- Met een technische achtergrond en een sterk analytisch denkvermogen in staat om de grote lijnen en afhankelijkheden binnen complexe omgevingen goed te doorzien
- Zeer doelgericht
- Open en transparant optreden
- Innovatief en toekomstgericht


4. Projecten
2006 (1 augustus-heden)
CIZ
Projetmanager ICT infrastructuur. Dit programma is verantwoordelijke voor vernieuwing en invoering van ICT infrastructuur en IPT. De vernieuwing van de ICT-infrastructuur is nodig om een nieuw primair systeem in een zeer dynamisch en veranderende omgeving in te voeren.

Vanaf 1 januari 2005 is het CIZ , Centrum Indicatiestelling Zorg, door de overheid aangewezen als uitvoerder van de indicatiestelling voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Nederland is verdeeld in zestien CIZ-regio's met gemiddeld ��n miljoen inwoners. Elke regio heeft naast het regiobureau een aantal lokale CIZ-locaties (ongeveer 80 locaties in totaal). Begin 2006 is gestart met een programma om de werkwijze, systemen en de ICT infrastructuur van regio's en locaties op elkaar af te stemmen.
Werkzaamheden:
- Aansturen van een team van 12 personen, bestaande uit 9 ICT projectleiders en 3 technische specialisten
- Aansturen van diverse externe partijen en leveranciers
- Opstellen van voortgangrapportages
- Opstellen van financi�le overzichten
- Aansturen van leveranciers
- Co�rdinatie van projectwerkzaamheden
- Bewaken van het budget
- Beoordelen van offertes en SLA's

Bereikte resultaten:
Afronden van dit complexe project volgens de opdracht binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget. De opdracht luidde: gereed maken van de ICT - infrastructuur, zodat het gekozen primaire systeem per 1 januari 2007 operationeel kon zijn. Per 1 januari 2007 moest namelijk de Wet maatschappelijke Ondersteuning binnen het primaire systeem ondersteund worden.
De complexiteit van het project kan toegeschreven worden aan het aantal leveranciers, tijdsdruk en onduidelijkheid over eisen die het primaire systeem aan de infrastructuur stelt.
Inmiddels zijn de eisen aan de ICT - infrastructuur duidelijk. Hiervoor dient nog een aantal wijzigingen in de infrastructuur doorgevoerd worden.


2007 (1 juli-heden)
ProRail
Projectmanager implementatie van het project "server consolidatie Verkeersleiding omgeving". Momenteel zijn de servers waar het Verkeersleiding programma op draait verspreid over 13 verkeersleidingposten. Het programma zal gaan draaien op een nieuw platform en in een geconsolideerde vorm (streched cluster en gecentraliseerd in Amsterdam).
Als projectmanager verantwoordelijk voor de benodigde aanpassingen aan de nieuwe locatie (bekabeling, stroom, etc), bouw van de nieuwe omgeving en de migratie van de interfaces en de gebruikers naar het nieuwe platform in een zeer gevoelige omgeving waarin de productie, namelijk "het rijden van de treinen"absolute prioriteit heeft.
Werkzaamheden:
- Aansturen van een team van ongeveer 15 personen bestaande uit interne en externe specialisten
- Opstellen van Plan van Aanpak
- Co�rdinatie van projectwerkzaamheden
- Opstellen van voortgangrapportages
- Beoordelen van offertes en SLA's

2006 (februari -15 augustus)
ProRail
Projectmanager implementatie nieuwe netwerkinfrastructuur op de Verkeersleidingposten. Vanuit Verkeersleidingposten worden de seinen en de wissels ten behoeve van het treinverkeer bediend.
De nieuwe netwerkinfrastructuur is Cisco-gebaseerd.
Als projectmanager verantwoordelijk voor het gehele traject en in een zeer gevoelige omgeving, waarin de productie, namelijk "het rijden van treinen" absolute prioriteit heeft.
Projectmanagement methodiek: PrinceII.
Werkzaamheden:
- Aansturen van een team van 10 personen, bestaande uit interne en externe specialisten
- Opstellen van het budget
- Bewaken van het budget
- Opstellen van voortgangsrapportages
- Co�rdinatie van projectwerkzaamheden
- Beoordelen van offertes en SLA's

Bereikte resultaten:
Model Post Amersfoort inrichten als testomgeving. Hier zijn de componenten getest in verband met de applicaties die de seinen en de wissels aansturen.
Voor de uitrol van de 13 posten is een gedegen planning gemaakt, waarin rekening gehouden is met de volgende zaken:
- (laten) opstellen van de acceptatiecriteria vanuit verschillende afdelingen, namelijk interne beheer afdeling, externe leverancier die de infrastructuur van posten beheren en applicatiebeheerders van verschillende primaire systemen
- overlappingen met de overige projecten , zoals vernieuwing van de primaire systemen (aansturing seinen en wissels)
- vernieuwing van de bekabeling van de posten, hiervoor is binnen het project een inventarisatie uitgevoerd
- beperkte implementatie-timeframe, wegen het tijdschema van goederen - reizigers treinen

Oktober 2005-februari 2006
Strict
Opstellen van een IT-plan voor de organisatie.
Werkzaamheden:
- Gesprekken en contacten met diverse leveranciers
- Inventariseren en vertalen van wensen van het management en de gebruikers
- Opstellen van richtlijnen met betrekking tot nieuwe infrastructuur

Werkzaamheden bij het uitvoeren van de bovengenoemde projecten:
- Schrijven van Plan van aanpak
- Gesprekken/contacten met verschillende leveranciers
- Aansturen projectmedewerkers
- Plannen van uit te voeren werkzaamheden
- Co�rdinatie van projectwerkzaamheden
- Aanspreekpunt voor WAN en LAN vraagstukken
- Schrijven van voortgang rapportages
- Aansturen van Leveranciers
- Documentatie
Aandachtspunten:
- Uitwerken van een nieuwe architectuur
- Opleiden van beheerders

Bereikte resultaten:
Er is een plan van aanpak gemaakt, waarin een keuze gemaakt is voor de infrastructuur componenten. De keuze is gemaakt in overleg met de managers en de gebruikers. Verder is de uitvoering van het project begeleid en er zijn richtlijnen gemaakt met betrekking tot inrichten, beheer van de nieuwe infrastructuur en opleiding van de beheerders.

2005 (mei-juli)
ISC
Projectleider inbedding van nieuwe infrastructuur in de beheerorganisatie.
Werkzaamheden:
Het opstellen van een blauwdruk voor het beheer van het nieuwe netwerk. Het volgen van de blauwdruk en de daarin gepresenteerde richtlijnen dienen te zorgen voor een veilige en stabiele werkomgeving. Hierbij werden de diverse ITIL-beheerelementen als kapstok gebruikt.
Aandachtspunten waren een verbeterde afhandeling van klachten, het op peil brengen van de benodigde kennis, doorvoering van verbeterde standaardisatie, en het effectiever kunnen uitvoeren van grotere projecten.

2000 - 2005
ASR verzekeringsgroep (Fortis ASR)
Projectleider. Projectmanagement (implementatie ATM WAN, centrale inbelvoorziening, internettoegang en e-mail, IP-omnummering van diverse ASR-vestigingen, invoering QoS, nieuwe DNS-infrastructuur en wireless netwerk), technisch advies en oplossen van diverse technische vraagstukken. Projectmanagement van nieuwe WAN-verbindingen (MPLS gebaseerd) en End-of-life projecten (vervangen van Cisco-apparatuur op de verschillende ASR-locaties).

Vanuit ASR ICT als ICT-projectleider verantwoordelijk voor het vertalen van internetinitiatieven die vanuit de diverse werkmaatschappijen (ASR Bank, Amersfoortse verzekeringen, Europeesche verzekeringen, Stad Rotterdam verzekeringen, etc.) worden opgestart naar realiseerbare projecten. Daarnaast als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van deze projecten.


Projectleider verhuizing webhosting omgeving Fortis ASR ICT.
Projectleider implementatie nieuwe security-infrastructuur webhosting.
Projectleider implementatie test-, acceptatie- en uitwijkomgeving webhosting.

Projectleider e-mail implementatie voor de gehele Fortis ASR. Turn key opleveren van e-mail infrastructuur voor 5000 gebruikers verdeeld over 5 locaties. Introductie van e-mail als nieuw instrument binnen Fortis ASR. Opstellen van e-mail gedragscodes en security policy

Projectleider implementatie van Dimension, nieuwe beleggingspakket binnen Fortis ASR. Hiervoor moesten de eisen en de wensen van de business (functionaliteit) vertaald worden naar de technische oplossingen. Het ging om "interfacing"tussen de business, de leverancier (Deens) en de ICT.

Projectleider implementatie van (nieuwe versie) van het personeel en salarissysteem. Het ging wederom om "interfacing" tussen de business, de leverancier en de ICT.

Projectmanagement methodiek: PrinceII.
Omvang van de projectteams: 20 medewerkers.

Bereikte resultaten:
Een uitgewerkte architectuur met betrekking tot het ATM WAN, centrale inbelvoorziening, centrale mail en DNS architectuur. Uitgewerkte testscenario's om verschillende onderdelen van de nieuwe infrastructuur te kunnen testen en het begeleiden van uitvoering van het project. Het project is binnen de gestelde tijd en het besbeschikbare budget uitgevoerd.

Diverse internetprojecten opgezet, geco�rdineerd en begeleidt. Deze project zijn in overleg met de diverse busines units en marketing afdeling opgezet en uitgevoerd. Time to markt is een belangrijk punt in dergelijke projecten. Hiervoor is uitvoering overlegd met de business.

Begeleiden verhuizing van webhosting omgeving Fortis ASR ICT, begeleiden van implementatie van nieuwe security-infrastructuur webhosting, begeleiden van implementatie van test-, acceptatie- en uitwijkomgeving webhosting, deze projecten zijn binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget uitgevoerd.

Projectleider e-mail implementatie voor de gehele Fortis ASR. Turn key opleveren van e-mail infrastructuur voor 5000 gebruikers verdeeld over 5 locaties. Introductie van e-mail als nieuw instrument binnen Fortis ASR. Opstellen van e-mail gedragscodes en security policy

Projectleider implementatie van Dimension, nieuwe beleggingspakket binnen Fortis ASR. Hiervoor zijn de eisen en de wensen van de business (functionaliteit) vertaald naar de technische oplossingen. Het ging om "interfacing"tussen de business, de leverancier (Deens) en de ICT. Project is met succes afgerond.


2000
RDC Datacentrum
Netwerkconsultant. Inventariseren van de bestaande extranetdiensten, beoordelen van de bestaande dienstbeschrijvingen en SLA's, defini�ren van beoordelingscriteria en de evaluatie van de huidige bouwstenen, ondersteunen bij het vaststellen van de extranetdiensten portfolio, ondersteuning van een pre-study, formuleren van de benodigde aanpassingen van de bestaande bouwstenen.

Bouwen van een extranet-testomgeving, met DNS, Firewalls, Proxies, X.400, Diaup- en Frame relay-verbindingen, ontwikkelen van een testplan en een communicatiematrix, uitvoeren van testen, opstellen van een evaluatierapport.
De werkzaamheden werden uitgevoerd binnen de afdeling Netwerkontwikkeling . Deze afdeling binnen het RDC houdt zich bezig met onderzoek naar nieuwe technologie�n en leveranciers om o.a. de aangeboden ICT-diensten aan de klanten te verbeteren en te vernieuwen.
In het kader van de bovengenoemde activiteiten heeft de afdeling Netwerkontwikkeling een pilot project gestart om het KPN Virtual Private Extranet (VPE) als mogelijke vervanger van het huidige RDC-Extranet te onderzoeken.

Als consultant de volgende werkzaamheden binnen het KPN pilot project uitgevoerd:
- Gebaseerd op de technische eisen en wensen van het RDC en twee communicatiematrixen een testplan uitgewerkt om technische aspecten en functionaliteiten van het VPE te kunnen onderzoeken. In totaal zijn er 50 testen uitgewerkt. Van elke test werd beschreven wat het doel van de test is, hoe de test wordt uitgevoerd en wat het verwachte resultaat is.
- Een testomgeving als weerspiegeling van de productieomgeving gebouwd. In het bouwen van de testomgeving waren de volgende punten van belang:
- Uitvoeren van testen beschreven in het testplan en noteren van testresultaten. De testresultaten werden dan vergeleken met de verwachte testresultaten.
- In de testfase zijn er netwerkmonitor tools en sniffers gebruikt om throughput en snelheid van de vaste- en dial-up verbindingen te meten.
- Schrijven van een evaluatierapport van het pilot project. Het rapport bevat de achtergrond van het project, technische eisen, testresultaten, conclusies en aanbevelingen (aan het Management team van het RDC) en een blauwdruk van de testomgeving-configuratie.

Bereikte resultaten:
Een extranet-testomgeving gebouwd met DNS, Firewalls, Proxies, X.400, Diaup- en Frame relay-verbindingen, een testplan ontwikkeld met en een communicatiematrix, testen uitgevoerd en een evaluatierapport opgesteld met advies ten behoeve van het management team.

1995-2000
Nuts
Netwerkspecialist, senior netwerkspecialist, projectleider
Als projectleider verantwoordelijk voor projecten op het gebied van netwerkinfrastructuren, (probleemsignalerings)onderzoeken en de oplevering van nieuwe producten.

Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk voor diverse projecten op het gebied van netwerkinfrastructuren, in de rol van projectleider.
- Verantwoordelijk voor het ontwerp van nieuwe en aanvullende delen van de netwerkinfrastructuur
- Realisatie van een nieuw netwerk, invoering van Windows NT-werkplekken, internetontsluiting, webhosting, invoering van een nieuw server-park en ontsluiting van het Mainframe (OS/390) via TCP/IP.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van het invoeren van een geautomatiseerde faxfaciliteit (faxserver) voor Nuts Verzekeringen
- Het geven van advies op diverse ICT-gebieden
- Ondersteuning bij onderzoek naar de mogelijkheden van datawarehousing bij Nuts Verzekeringen.

Bereikte resultaten:
Het maken van diverse architecturen en uitvoeren van diverse projecten, zoals beschreven in de werkzaamheden.

1993-1995
Hague Consulting Group
Netwerkbeheerder/plaatsvervangend hoofd afdeling automatisering. Inrichten en beheer van het bedrijfsnetwerk met 50 gebruikers, aansturen van medewerkers en stagebegeleiding.

Werkzaamheden:
- Plaatsvervanger hoofd ICT
- Aansturing van medewerkers en begeleiden stagiaire
- Beheer en inrichting van het bedrijfsnetwerk van 50 gebruikers
- Beheer van de ICT-infrastructuur
- Projectleider vernieuwing van de IT-beheerafdeling.
- Het inventariseren van de wensen en eisen van de gebruikers.
- Het mede-bepalen van een nieuwe richting, het dienstenpakket en de noodzakelijke infrastructuur.

Bereikte resultaten:
De diverse werkzaamheden, zoals boven beschreven zijn uitgevoerd en goed afgerond.

1991-1993
Dienst Stadsbeheer Den Haag
Netwerk-/systeembeheerder. Netwerkinrichting en -beheer, troubleshooting en ondersteuning van gebruikers.

Werkzaamheden:
- Beheer en inrichting van het netwerk en netwerkonderdelen.
- Operationeel beheer van een AS-400 omgeving
- Testen en installeren van nieuwe hard- en software.
- Troubleshooting

Bereikte resultaten:
De diverse werkzaamheden, zoals boven beschreven zijn uitgevoerd en goed afgerond.

1983-1991
- Als docente Engels actief geweest
- Begeleiding van ex-psychiatrische pati�nten vanuit RIAGG Westhage
- Stage voor The Hague Business Center (opzetten geautomatiseerd selectiesysteem tussen sollicitanten en vacatures m.b.v. Dbase IV, handleiding voor deze applicatie geschreven, gebruikers begeleiden bij invoering van de applicatie)


F. Gill-Sadeghi: Gill Consultancy 6

(c)