No Title
cv: 5868 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sPsycholoog/onderwijsadviseur
Alkmaar
In overleg
Een leuke baan in de (ontwikkelings) psychologie

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Psychologie (1996-2002);
Studieroute:
Ontwikkelingspsychologie (met basisaantekening Psychodiagnostiek);

Hoofdvakken:
o.a. Psychopathologie, Psychodiagnostische vaardigheden, Statistiek (SPSS), Psychofysiologie, Opzetten van onderzoek, Practicumgroepen, Functieleer, Sociale psychologie, Persoonlijkheidsleer, Ontwikkelingspsychologie, Sociale interactieproblematiek, School problemen en leermoeilijkheden, Groepsdynamica.

Afstuderen:
Stage en scriptie bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie; werkstuk bij de vakgroep Klinische psychologie;
Afstudeeronderwerpen:
"Rekenproblemen bij basisschoolleerlingen" (scriptie)
"A validation of alexithymia and repression trait questionnaires, a real-life-state design" (werkstuk).

Hogeschool van Amsterdam, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (1995-1996), propedeuse.

EF Talenschool, USIU, San Diego.

VWO aan het Willem Blaeu College te Alkmaar (1987-1994).


Psycholoog/onderwijsadviseur bij Atlas Onderwijsadviesgroep te Amsterdam (2001-2007); psychologisch onderzoek- en adviesbureau voor voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie.
Werkzaamheden: verrichten van (psycho) diagnostiek ten behoeve van indicatiestellingen, bijdragen aan ontwikkeling inhoudelijk beleid, verzorgen van trainingen.

Psychologisch/pedagogisch assistent bij Atlas Onderwijsadviesgroep te Amsterdam (2000-2001).
Werkzaamheden: observeren, toetsen en rapporteren leerlingen voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie.

Onderzoeksstage ontwikkelingspsychologie bij ABC, Onderwijsbegeleidingsdienst van Amsterdam (1999-2000).
Werkzaamheden: o.a. observeren, toetsen en rapporteren leerlingen basisonderwijs.

Pedagogisch medewerker bij diverse kinderdagverblijven te Amsterdam (1996-1998).