No Title
cv: 6872 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV's(Technisch) Projectleider
Rijswijk
per direct
Projectmanagement opdrachten

Opleidingen
1985 - 1991 : Hoger Beroepsonderwijs (HBO) - Hogeschool Midden Nederland Utrecht
Diploma (akte van bekwaamheid) voor docent 2de graad wis- en natuurkunde (Baccalaureus / Bachelor)
1984 - 1985 : Wetenschappelijk Onderwijs (WO) - Rijksuniversiteit Utrecht : Geofysica
1977 - 1984 : Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) - Het Nieuwe Lyceum Hilversum - Diploma
Trainingen en cursussen
2012 : Prince 2 Practioner
2010 : Workshop ITS (Innovative TroubleShooting) – KT (Keppner & Tregoe)
2009 : C2000 Overview (TetraNed)
2009 : M2000 Overview (TetraNed)
2009 : ESD Veilig werken
2008 : ITIL Foundation (Foundations of IT Service Management)
2007 : Prince 2 Foundation (certificaat)
2005 : [CCA] Citrix Certified Administrator
2005 : AppSense Certified Administrator (certificaat)
2005 : [MSCE-2003] Diverse Microsoft cursussen (MCP certificaat)
2000 - 2003 : [MCSE-2000] Diverse Microsoft cursussen
2002 : [MS Office 2000 basics and advanced] MS Word, Excel, Outlook, Visio, Project, Powerpoint
2001 : [CNE-NetWare 4] Certified Novell Engineer
1999 : [CNE-NetWare 3] Certified Novell Engineer
1996 - 1999 : [MCSE-NT4] Diverse Microsoft cursussen

Portfolio
VoIP Telefoniemigraties
(Technische) Projectleiding, Projectmanagement, Consultancy
C2000 - Tetranetwerk voor spraak en datacommunicatie OOV sector (T2000)
C2000 - Flexnetwerk voor alarmering (P2000)
C2000 - Meldkamer softwaretoepassing Motorola Dimetra systeem (M2000)
(Gemeenschappelijke) Meldkamernetwerken, -systemen en -applicaties
Nulmetingen / technische inventarisaties / hard- en softwarescans / documentaties
Netwerk- en systeembeheer op operationeel en tactisch niveau
Ontwerpen, implementeren en beheren van kantoorautomatisering (KA) omgevingen
Terminal Services, Server Based Computing (SBC)
Implementatie, configuratie, beheer en beveiliging van Windows based netwerken
Implementatie / beheer van infrastructuren en netwerkcomponenten
Implementatie / beheer softwarematige firewall-, remote access-, proxysystemen, VPN
AntiVirus, spam en spyware oplossingen
Beheertools, systeemoptimalisatie en -virtualisatie
Datacommunicatie, -opslag en -beveiliging
Wireless (WiFi) oplossingen
Internet en (A)DSL oplossingen
Noodstroom en UPS installaties en oplossingen
Satelliet installaties en oplossingen, internet via satelliet oplossingen

Periode : November 2011 – heden
Werkgever : Legian Consultancy en NetworkServices
Functie : (Technisch) Projectleider, Business Single Point of Contact (BSPoC)

ABN AMRO
- Business Single Point of Contact (BSPoC) ABN AMRO N.V. VoIP telefoniemigratieproject.
Grootschalig telefonie migratie project naar VoIP van alle nationale / regionale kantoren, inclusief voicelogging en ACD omgevingen. Het betreft +/- 25.000 telefoontoestellen met bijbehorende nummers.
Dit gebeurde gefaseerd met als keywords juistheid, tijdigheid en volledigheid :
fase 1 - migratie hoofdkantoren (10.000 fte), fase 2 - migratie landelijke kantoren (20-1200 fte per pand),
fase 3 - migratie bankkantoren, fase 4 - afbouw oude telefonie.
Taken en verantwoordelijkheden :
Managen inventarisatie door business, coördinatie binnen ABN AMRO, leveranciers aansturen (o.a. KPN/Getronics),
eindgebruikers communicatie, ontwikkeling tooling en processen (structurele inrichting en afbouw), intakes op locatie, nazorg begeleiding, servicedesk

Periode : Maart 2010 – oktober 2011
Werkgever : vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) – VG (Verzorgingsgebied) Midden
Functie : (Technisch) Projectleider

Het verzorgingsgebied Midden van de vtsPN heeft een aantal regiokorpsen in z’n portefeuille waaronder het KLPD.
Voor het KLPD heb ik een aantal projecten uitgevoerd :
- Taskforce vervanging werkplekken Operationeel Centrum Driebergen. Niet alleen regelneef zijn, maar ook het leiderschap, organisatievermogen en de creativiteit werden flink op de proef gesteld in een bij het VG Midden belegd project wat begon als “vervangen werkplekken”, maar als snel groeide tot een complex meldkamerbreed project waarbij niet alleen meerdere VG’s bij betrokken zijn, maar ook diverse onderdelen van de vtsPN zoals bijvoorbeeld UMS (C2000, GMS) en Domein Multi.
- Inrichten eindkasten werkplekken Operationeel Centrum Driebergen. Diverse apparatuur van de meldkamer KLPD, KMAR en LMAZ moest verplaatst worden in nieuw te plaatsen eindkasten. Ook hier kwam weer een enorme complexiteit aan te pas, gezien de vele koppelingen met achterliggende meldkamersystemen.
- Exploitatie glasvezelverbinding VG Midden en KLPD Driebergen. In dit project stond een businesscase centraal waarin een rechtstreekse glasvezelverbinding aangelegd moest worden tussen het VG Midden en het KLPD in Driebergen. Uiteindelijk is besloten dat deze verbinding er niet kwam gezien landelijke afspraken en een nieuw landelijk netwerk (BVN).

Periode : April 2009 – oktober 2011
Werkgever : vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) – UMS (Unit Meldkamer Systemen)
Divisie : IV&T (Informatievoorziening & Technologie), afdeling UMS
Functie : Netwerkspecialist UMS (C2000 - digitaal communicatienetwerk OOV diensten) & RABS (Radio Bediensystemen)

(Technisch) Projectleider verhuizing OpleidingsMeldkamer Politie Academie.
- De opleidingsmeldkamer van de Politieacademie, inclusief alle koppelingen en verbindingen, moest van Odijk naar Driebergen verhuisd worden.
- Diverse technische inventarisaties uitgevoerd van C2000/M2000 koppelingen op meldkamergebied.

Periode : Maart 2007 – maart 2009
Werkgever : Strict
Functie : Projectleider, Meewerkend voorman , Technisch Consultant

Meld- en InformatieCentrum Kennemerland (MICK) Haarlem
- Projectmatige ondersteuning bij verhuizing van de meldkamer en serverruimte.
- Projectmatige ondersteuning van de vaste systeembeheerders bij de inrichting van de serverruimte, servers, meldkamer en andere ICT gerelateerde zaken.
- Invullen en uitwerken systeemdocumentatie kernsystemen van het MICK.
- Ontwerpen van een netwerkarchitectuurplaat van de nieuwe situatie met inzoommogelijkheid t.a.v. de koppelingen tussen de verschillende systemen.

GGD Zuid Holland West Zoetermeer
- Uitvoeren onderzoek (second opinion) telefonie (Voice over WLAN) problemen aan de hand van interviews met betrokkenen en leverancier en medewerking de uiteindelijke opstelling notitie bevindingen.

Politie Noord- en Oost Gelderland Apeldoorn
- Realisatie van infrastructuurtekeningen van alle apparaatkasten en meldtafels van de nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer Apeldoorn in Visio op schaalgrootte en middels originele shapes van leveranciers (voor zover mogelijk).
- Inventarisatie netwerkpoorten en verwerking in overzichtelijke documentatie.

Transavia Schiphol
- Projectmatige ondersteuning van de uitvoering van acceptatie / functionele tests in verband met de uitrol van de nieuwe VoIP omgeving en de oplevering van de rapportage.

vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland, voorheen ISC) - ISC Centraal & West
Afdeling RIVIT (Regie Inkoop/Verkoop IT) Product Development (verlenging/vervolgproject)
- Advisering en deelname aan diverse stuurgroepen voor de totstandkoming van een
nieuwe gezamenlijke meldkameromgeving (zoals bij Zaanstreek Waterland en Kennemerland).
- Advisering en deelname aan stuurgroep voor de totstandkoming van het Grondslag meldkamer-domein.
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van diverse (gemeenschappelijke) meldkamers en andere OOV-gerelateerde organisaties in Nederland zoals Politie, Brandweer, Ambulancedienst, GGD en GHOR.
- Documentatie van het beheer van het complete netwerk (LAN/WAN-koppelingen, firewalls, infrastructuur), meldkamerapplicaties, communicatie (radiobediensystemen, alarmeringen en telefonie) en diverse hardwarecomponenten. Het doel was te komen tot een landelijk overzicht in hoeverre de politieorganisatie een rol zou kunnen gaan spelen in het beheer en de ontwikkeling van diverse (gemeenschappelijke) meldkamerorganisaties.

Politie Noord- en Oost Gelderland Apeldoorn
- Ondersteuning in het beheer van het meldkamerdomein door het opstellen van diverse documenten en spreadsheets ten behoeve van de regiofunctie. Tevens heb ik functioneel beheer uitgevoerd in GMS (Gemeenschappelijk Meldkamersysteem).Periode : Maart 2006 - februari 2007
Werkgever : Geos IT Professionals Den Haag (01-01-2007 overgenomen door DPA Flex)
Functie : Projectleider, Meewerkend voorman, Technisch Consultant

Meld- en InformatieCentrum Kennemerland (MICK) Haarlem
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van het Meld- en ServiceCentrum Politie (MSC) en de Meldkamer Brandweer en Ambulance (MBA).
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK).
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van de GGD Kennemerland.
- Een risicoanalyse gemaakt wat de effecten van een loskoppeling van de ICT dienstverlening van ICT Haarlem zouden zijn voor de HDK.

vtsPN (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland, voorheen ISC) - ISC Centraal & West
Afdeling RIVIT (Regie Inkoop/Verkoop IT) Product Development
- Advisering en deelname aan diverse stuurgroepen voor de totstandkoming van een
nieuwe gezamenlijke meldkameromgeving (zoals bij Zaanstreek Waterland en Kennemerland).
- Advisering en deelname aan stuurgroep voor de totstandkoming van het Grondslag meldkamer-domein.
- Uitvoeren van nulmetingen en inventarisaties van diverse (gemeenschappelijke) meldkamers en andere OOV-gerelateerde organisaties in Nederland zoals Politie, Brandweer, Ambulancedienst, GGD en GHOR.
- Documentatie van het beheer van het complete netwerk (LAN/WAN-koppelingen, firewalls, infrastructuur), meldkamerapplicaties, communicatie (radiobediensystemen, alarmeringen en telefonie) en diverse hardwarecomponenten. Het doel was te komen tot een landelijk overzicht in hoeverre de politieorganisatie een rol zou kunnen gaan spelen in het beheer en de ontwikkeling van diverse (gemeenschappelijke) meldkamerorganisaties.

Periode : December 2004 - februari 2006
Werkgever : Dest Consultants Den Haag (01-03-2006 overgenomen door Geos IT Professionals)
Functie : Technisch Consultant, Systeembeheerder, Netwerkbeheerder

ISC (ICT Service Coöperatie, tegenwoordig vtsPN) - ISC Zuid
Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Politie, Brandweer en MKA Midden-West Brabant
- Uitvoeren van een nulmeting van de gemeenschappelijke meldkamer (als organisatie) zoals hierboven beschreven, bovendien is ook de complete beheerorganisatie in kaart gebracht. Deze nulmeting zal worden gebruikt voor een toekomstig advies voor verbetering en onder andere de implementatie (ontsluiting) van een gescheiden netwerk/domein voor de gemeenschappelijke meldkamer.

ISC (ICT Service Coöperatie, tegenwoordig vtsPN) - ISC West
Gemeenschappelijke en calamiteiten meldkamers (GMK en CMK) Politie, Brandweer, CPA en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) Hollands-Midden
- Medewerking aan de opbouw en de verhuizing van de meldkamers (gemeenschappelijke meldkamer, calamiteiten meldkamer en afdeling TeleService 0900-8844 en 112).
- Beheer van het meldkamer Windows-domein en de KA omgeving.
- Operationeel beheerder van het GHOR-netwerk.
- Uitrol HP Ipaq’s voor het GHOR voor synchronisatie van mail/taken/agenda.
- Inventarisatie en documentatie van het gehele lokale netwerk.
- Documentatie ten behoeve van de overdracht aan vtsPN/ISC ivm het beheer.
- Meedraaien in de meldkamer piket (stand-by) regeling ivm de gewenste 24/7 support.

KHZ Internationale Verhuizers en NedVan Moving Network Alphen ad Rijn
KDG Koninklijke de Gruijter te Zoeterwoude (via VPN gekoppeld aan KHZ)
- Migratie van WinNT 4.0 (Small Business) Servers en Exchange 5.5 naar een SBC (Server Based Computing) omgeving met een Win2003 Small Business Server en 2 Win2003 Terminal Servers met Exchange 2003, Office 2003.
- Operationeel en tactisch beheer na de migratie.
- Installatie van diverse bank- en kantoorapplicaties op de Terminal Servers.
- Netwerk- en systeemscan uitgevoerd in verband met de te plannen migratie van de Novell 5 met Groupware omgeving van NedVan naar de KHZ omgeving.
EERDERE WERKERVAING


Periode : Mei 1998 - November 2004
Werkgever : Nidera Handelscompagnie Rotterdam
Functie : Meewerkend voorman , Systeembeheerder, Netwerkbeheerder

- Testomgeving gebouwd ivm een gewenste implementatie van MS Exchange server 2000 in een bestaande Lotus Notes mailomgeving.
- Oplevering van de/het infrastructuur/netwerk van een nieuw kantoor in de UK, 3 vestigingen werden samengevoegd in een nieuwbouwlocatie.
- Migratie WinNT 4.0 naar Win2000. Diverse file- & applicatieservers gemigreerd naar Win2000 servers inclusief het Windows domein. Tevens hardwaremigraties (Compaq Proliant naar IBM x235/255).
- Haalbaarheidsanalyse opgesteld van een IP nummerplanwijziging van klasse C naar klasse B netwerk in verband met het opraken van de IP nummer ranges.
- Medewerking aan een grote migratie WAN telecomprovider TMI naar UUNet (MCI WorldCom) betreffende het FrameRelay netwerk. In teamverband planning, organisatie en implementatie verzorgd.
- Medewerking aan de uitrol en implementatie van Reuters Cobra charts.
- RAS (Remote Access Service) voor thuiswerkers en roaming users. Setup en implementatie dedicated NT en later Win2000 server met ISDN / analoge modempool.
- Implementatie van WAN koppelingen naar alle nevenvestigingen.
- Medewerking aan de aanleg en exploitatie van een nieuwe infrastructuur vanwege de verhuizing naar een ander bedrijfspand.
- Migratie 16 MB TokenRing naar 100/1000 MB geswitcht Ethernet netwerk.
- Deelname aan project inzet nieuwe Ericsson MD110 telefooncentrale en inpassen in het bestaande netwerk van de organisatie.
- Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek en later de migratie naar Windows/Office 2000. Cost of ownership, netwerkomgeving, organisatie/planning, integratie.
- Implementatie van E-Commerce, intranet, internet in de organisatie. Internet security en implementatie firewall, proxy/ISA-server, internet, intranet, corporate websites.
- Implementatie van McAfee Anti Virus Total Defense Suite. Implementatie, maintenance en geautomatiseerde updates van virusprotectie op alle servers en pc’s.

Periode : Februari 1998 - april 1998
Werkgever : Committed Consultancy Woerden
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheerder

Gedetacheerd bij Nidera Handelscompanie Rotterdam
- Uitvoering van de migratie van Win3.1/DOS clients naar Win95/WinNT Workstations en de Novell 3.12 servers naar WinNT 4.0 servers.

Periode : Mei 1997 - januari 1998
Werkgever : ManPower Detachering Den Haag
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheerder

Gedetacheerd bij de Sociale Dienst (Dienst Maatschappelijke Zorg) Delft
- Opzetten en implementatie van 1ste en 2de lijns helpdesk.

Periode : December 1996 - februari 1997
Werkgever : Vedior ASB Uitzendbureau Den Haag
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheerder

Gedetacheerd bij de Facilitaire dienst gemeente Den Haag
- Beheer, voorkomen en oplossingen van storingen, beheren servicedesk

Periode : September 1996 - november 1996
Werkgever : Randstad Automatiseringsdiensten Rotterdam
Functie : Systeembeheerder, Netwerkbeheer
- Opleiding voor MCSE Windows NT4.0 server/client bij AKAM Zoetermeer

Periode : Juni 1991 - september 1996
Werkgever : FilmNet / MultiChoice Nederland (tegenwoordig CanalPlus)
Functies :
- (Assistent) Systeembeheerder, Netwerkbeheerder
- Technisch commercieel medewerker
- Callcenter medewerker en later teamleider
- Buitendienstmedewerker voor de serviceafdeling
- Projectmedewerker “Voyager”. Introductie van een nieuw digitaal tijdperk met individuele satellietontvangst en later collectieve kabel-tv ontvangst van de door MultiChoice gedistribueerde tv-kanalen.