No Title
cv: 7005 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sGezondheidswetenschapper
Hellevoetsluis
Februari 2010
Wil haar studie BMG graag inzetten in een nieuwe baan

September 2009-september 2011
Beleid en Management in de gezondheidszorg; deeltijd
Erasmus universiteit Rotterdam

September 2006- september 2008
Opleiding Sociologie;Arbeidssociologie,Arbeid,Organisatie en Management; deeltijd, schakeljaar
Erasmus universiteit Rotterdam

1997/2001
HBO- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening; deeltijd
Scriptie : De functie van maatschappelijk werk
voor TBS-gestelden.
Differentiatie : Video hometraining en praktische
pedagogische gezinsbegeleiding (PPG).
1995/1996
ECABO-afdelingssecretaresse

1984/1990
HAVO, Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis, biologie

Cursussen

Werkgerelateerd
SoZaWe Rotterdam - Cursus Algemene Bijstandswet
februari 2000
TBS kliniek De Kijvelanden - Fysieke weerbaarheidstraining april/mei 2001

Eigen initiatief
Nederlands Talen Instituut- Communicatie psychologie
Juli 2006
Nederlands Talen Instituut Leiden - PR en Voorlichting
november 2001


Ervaring: in de gezondheidszorg

Periode : September 2010 - heden
Functie: : Maatschapplelijk werker verpleeghuis en AMW
Werkgever : Zorg select uitzend bureau/SMDD rotterdam

Periode : 01 augustus 2009 - september 2010
Functie: : maatschappelijk werker psychiatrie
Werkgever : Delta psychiatrisch ziekenhuis Poortugaal
Werkzaamheden : Materiele hulpverlening, en begeleiding op gebied van wonen, werk, financiŽn aan schizofrene cliŽntgroep.

Periode : 01-december tot 1 maart 2009
Functie: : bedrijfsmaatschappelijk werker
Werkgever : Sentor uitzendbureau; arbodienst R.S
Werkzaamheden : ReÔntegreren zieke werknemers, adviseren werkgever m.b.t. arbowetgeving, trauma opvang, voorlichting m.b.t. arbeidsomstandigheden aan div. commerciŽle partijen,
Reden vertrek; Keuze gemaakt contract na 3 maanden niet te verlengen, hulpverlenen binnen commercieel kader heeft niet mijn voorkeur.


Periode : 10 december 2006 tot 1 december 2008
Functie: : maatschappelijk werk ouderenzorg/psychogeriatrie
Werkgever : Argos groep Breede Vliet
Werkzaamheden : Begeleiden van familie en afdeling m.b.t. zorg voor dementerenden; verantwoordelijk voor opname beleid, multidisciplinair overleg, huisbezoeken ter screening en begeleiding
Reden vertrek; kreeg commerciŽle baan aangeboden; nieuwe ervaring


Periode : 1 april 2005 tot september-2005
Functie : woonbegeleider
Werkgever : GGZ groep europoort
Werkzaamheden : Begeleiden van bewoners in de psychiatrische beschermde woonvorm op gebied van werk, wonen, sociale contacten, school etc
Reden vertrek; overstap naar onderwijs gemaakt


Periode : Maart 2002 tot April 2004
Werkgever : MCRZ
Functie : Medisch Maatschappelijk werkende
Werkzaamheden : O.a. Screenen van patiŽnten op zorgbehoeften; Psychosociale begeleiding aan patiŽnten; Begeleiden familie,partners bij ziekte proces bijwonen multidisciplinair overleg
Reden vertrek; samenvoegen afdelingen; last in first out


Periode : September 2001 tot 1 maart 2002
Werkgever : Vedior Medical Square
Functie : Consulente
Werkzaamheden : Bemiddelen van personeel naar instellingen in gezondheidszorg, Uitbetalen salarissen en Administratieve taken
Reden vertrek; Functie was te administratief, weinig persoonlijk contact met klanten


Periode : Augustus 2000 tot September 2001
Werkgever : TBS kliniek De Kijvelanden te Poortugaal
Functie : Sociotherapeute
Werkzaamheden : Het begeleiden van ter beschikking gestelden in sociotherapeutisch Leefmilieu. Het maken van wettelijke aantekeningen en bewoners begeleiden op verlof.
Reden vertrek; onregelmatig werken was te zwaar


Periode : Mei 1999 tot Oktober 2000
Werkgever : Ruwaard van Putten ziekenhuis Spijkenisse
Functie : Oproepkracht medisch maatschappelijk werkster
Werkzaamheden : Doorstroom naar verzorgings/verpleeghuizen verzorgen, bijwonen vergaderingen, begeleiden patiŽnten
Reden vertrek; kreeg baan aan geboden bij gemeente Hellevoetsluis, vaste uren.


Periode : September 1998 tot April 1999
Functie : Stagiaire maatschappelijk werk
Werkgever : Verpleeghuis Grootenhoek Hellevoetsluis
Werkzaamheden : Intake gesprekken houden, opnames verzorgen, huisbezoeken, begeleiden van bewoners en hun familieleden.


Periode : April 1997 tot April 1999
Functie : A-medewerkster PLus
Werkgever : Zorg en Welzijn Groep Hellevoetsluis
Werkzaamheden : Huishoudelijke ondersteuning en psycho sociale begeleiding bij mensen in de thuissituatie


Ervaring: in het welzijnswerk

Periode : 1 maart 2009 tot 31 juli 2009, ziekte vervanging
Functie : Maatschappelijk werker
Werkgever : Centrum voor Dienstverlening; AMW Hoogvliet
Werkzaamheden : begeleiden van cliŽnten m.b.t. inkomen , werk, schulden, persoonlijke situatie.

Periode : 10 juli 2006- 10 december 2006, ziektevervanging
Functie: : maatschappelijk werk/ algemeen
Werkgever : Thermiek welzijnsorganisatie Rotterdam
Werkzaamheden : Begeleiden van cliŽnten m.b.t. inkomen, werk, schulden, persoonlijke
situatie.
Reden vertrek, collega weer beter, geen vacature vrij

Periode : Maart 2005 tot Juli 2005
Functie : Docent "zorg en welzijn" en sociaal pedagogisch werk, ziektevervanging
Werkgever : Penta college Jacob van Liesveld Hellevoetsluis
Werkzaamheden : Doceren in het systeem van de gezondheidszorg en praktijk
Kooklessen aan VMBO 3
Reden vertrek, einde schooljaar, geen vacature vrij

Periode : 1 september 2005 tot 31 juli 2006
Functie: : Docent Sociaal Pedagogisch Werk
Werkgever : Albeda college Rotterdam
Werkzaamheden : Les geven in diverse sociale vakken en beroepsvorming
Reden vertrek; te weinig begeleiding als onervaren docent in het team, terug naar hulpverlening.

Periode : April 2004 tot Oktober 2004
Functie : Vormingswerker
Werkgever : Vluchtelingenwerk Hellevoetsluis
Werkzaamheden : onderzoek doen naar en samenstellen van onderwijsprogramma's
Reden vertrek; : Project afgelopen


Periode : Oktober 1999 tot Juli 2000
Werkgever : Gemeente Hellevoetsluis; afdeling Sociale Zaken
Functie : Bijstands Maatschappelijk Werker
Werkzaamheden : Afhandelen aanvragen uitkeringen, uitvoeren van hercontroles begeleiding en verwijzing van cliŽnten naar diverse instanties, adviseren m.b.t. uitkeringen
Reden vertrek: Baan gekozen waar meer psychosociale begeleiding geboden kon worden. Dit ook
i.v.m. afstuderen.

Periode : Mei 1990 - Mei 1995
Functie : Verkoopster
Werkgever : Xenos B.V. Spijkenisse