No Title
cv: 8388 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sGeneral manager
Ridderkerk
in overleg
Nieuwe uitdagingOpleidingen:
WO Fiscaal Recht (deeltijd) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, nog niet
afgerond.
WO Rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, propedeuse
behaald in 1988.
Gymnasium: Diploma op het Erasmiaans Gymnasium behaald in 1985.

Werkervaring:
2008- 2013: Controller/Financieel& Facilitair manager bij Stichting Kinderopvang te Rotterdam (zie bijlage).

2007-heden: Verrichten van diverse interim werkzaamheden (PienaProjects).

2006: Bedrijfsmanager bij theater het Kruispunt.

Eindverantwoordelijk voor o.a. (de opstart van) de theaterhoreca, de contractonderhandelingen, het beheer van het gebouw, de begeleiding en acquisitie van evenementen, het opzetten van administratieve systemen, het opstellen van periodieke financi�le rapportages, het acquireren van sponsorcontracten en het personeelsbeleid voor twaalf medewerkers.

2004 - 2006: Assistent Bedrijfsleider bij HTM (Haagse Tram Maatschappij) te Den Haag.

Mede uitvoering gegeven aan cultuurverandering van overheid naar profitinstelling. Dit was een voornamelijk operationele functie.

2002 - 2004: Theater manager bij Path� B.V. te Rotterdam.

Eindverantwoordelijk voor de exploitatie van de bioscoop Path� Schouwburgplein. Tot de taken behoorden o.a. de budgettering, het verzorgen van financi�le rapportages, contractonderhandelingen, het aansturen van het managementteam en 100 medewerkers, het ontplooien van marketingactiviteiten, het uitvoeren van het P&O-beleid, het plannen van de wekelijkse programmering van de films, het acquireren van evenementencontracten, het vergroten van spp (spending per person buffetverkopen) en het faciliteren van en uitvoering geven aan de externe schoonmaak- en beveiligingscontracten.


2001: Manager Operations bij Path� B.V.

De werkzaamheden bestonden uit het begeleiden van de dagelijkse gang van zaken in een theater, het opstellen van financi�le rapportages en het bewaken van budgetten. Tevens verantwoordelijk voor het P&O- beleid.

1996 - 2001: Manager P&O Regio Rotterdam bij Path� B.V.

In de regio Rotterdam (6 theaters) eindverantwoordelijk voor het P&O-beleid voor 200 medewerkers. Het bewaken van budgetten, het opstellen van financi�le rapportages, trainingen verzorgen, de aanname van personeel, het co�rdineren en ontwikkelen van het arbobeleid, het aansturen van de managers met een P&O-taak in de
theaters in de regio en het bepalen van het ziekteverzuimbeleid maakten hier o.a. een onderdeel van uit. Tevens interne vertrouwenspersoon voor de regio.

1994 - 1995: Parttime adviseur op het gebied van spaarverzekeringen bij
VOF PMA consultancy.

1989 - 1996: Parttime vervangend bedrijfsleider bij MGM (bioscoopexploitant)

Cursussen:
* Cursus ziekteverzuim door Falke & Verbaan, gevolgd in 2005.
* Training Opvang bij Ingrijpende gebeurtenissen,
Arbodienst HTM, gevolgd in 2005
* Cursus belastingrecht, afgerond in 1999
* Basiscursus Windows '95, Excel en Word, gevolgd in 1999.
* Managementtraining bij Teach & Train, gevolgd in 1998.
* Bedrijfshulpverlening, diploma behaald in 1998.
* Cursus Beoordelen bij Price Waterhouse Coopers, gevolgd in 1998.
* Sociale Hygi�ne, certificaat behaald in 1996.

Overige activiteiten:
* Bestuurslid Stichting Sparta Nieuw Terbregge vanaf 1 januari 2012 tot juni 2014
* Bestuursvoorzitter VVD afdeling Ridderkerk vanaf mei 2011 tot juni 2014
* Lid van de kascommissie van RV & AV Sparta van 2007-2011
* In 1999 heb ik het rooster- en verloningssysteem voor Path� BV Nederland ontwikkeld en ge�mplementeerd.
* Van 1995 t/m 1997 heb ik in de ondernemingsraad van MGM en
Path� BV zitting gehad. In deze periode ben ik voorzitter geweest
van de Financieel-economische commissie van de ondernemingsraad.
O.a. advies- en instemmingsaanvragen m.b.t. overname en
reorganisatie zijn er tijdens deze periode behandeld.
* Diverse trainingen zoals euro- en roostertrainingen in teamverband
voor Path� ontwikkeld en gegeven.
* Het beheren van mijn eigen stamrecht BV
* Ik ben coach van diverse honkbalteams bij Sparta geweest.
* Hobby's: o.a. voetballen, hardlopen, ski�n, lezen en beleggen.


Bijlage


Functiebeschrijving Controller


Algemene karakteristieken
Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het strategische, tactische en financi?le beleid van de Stichting dusdanig, dat de jaarlijks - door de Raad van Toezicht - opgelegde stichtings/ondernemingsdoelstellingen mede kunnen worden bereikt. Is medeverantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het operationele beleid en heeft zitting in het Kern-MT.
Rapporteert aan en ressorteert onder de Directeur/Bestuurder

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze functionaris zijn:
* Het mede zorgdragen voor een optimale belangenbehartiging van de Stichting en overige juridische entiteiten.
* Het initi�ren van onder meer financiele beleidsvoorstellen en het (laten) opstellen van financi?le of management rapportages ten behoeve van het Bestuur of Raad van Toezicht.
* Het vervangen van de directeur/bestuurder bij afwezigheid.
* Zorgdragen voor een deel van de dagelijkse leiding van de Stichting, dusdanig dat de locaties en overige aanverwante juridische entiteiten administratief, financieel of technisch worden ondersteund.
* Verantwoordelijk voor de afdelingen IT, facility en financi?n en direct leidinggeven aan de Accountant en Manager Administratie.
* Het mede in rechte en in de ruimste zin des woords extern vertegenwoordigen van de Stichting.
* Het (mede laten) ontwikkelen, in stand houden, verbeteren en actualiseren van de bedrijfs-processen dusdanig dat de ondernemingsdoelstellingen kunnen worden behaald.
* Verantwoordelijk voor een tijdige jaarlijkse opstelling van de budgetten, het opstellen van periodieke financi?le rapportages en zorgdragen voor het verstrekken van de juiste informatie aan de Raad.
* Het begeleiden van bouw- en/of technische trajecten voor de locaties.

Overig
Een peoplemanager met aantoonbare meerjarige werkervaring in een vergelijkbare functie in een kleine tot middelgrote onderneming met financi?le budgetverantwoordelijkheden. Moet beschikken over leidinggevende capaciteiten en kunnen motiveren.